Kommuner i harnisk - flere kan miste over 100 millioner kroner årlig

Regjeringen foreslår store endringer i eiendomsskatten for næringseiendom og kraftlinjer. – For oss forsvinner minst 100 millioner kroner i inntekt i året, sier ordfører i Lindås kommune.

Vel 300 kommuner over hele landet kan tape mer enn 1,3 milliarder kroner dersom regjeringens forslag om fritak for eiendomsskatt for produksjonsanlegg blir vedtatt.

MONGSTAD: Mongstad opptar store arealer i Lindås kommune. Men dersom regjeringens forslag går igjennom vil de slippe å betale eiendomsskatt.

– Dette vil få store konsekvenser for oss. Nøyaktig hvor mye vi går glipp av er ikke helt klart, men det vil være langt over 100 millioner kroner i tap for Lindås, sier ordfører Astrid Aarhus Byrknes (KrF).

Bakgrunnen er at regjeringen fremmet et forslag på en høring i juni. Der fortalte regjeringen at de vil fjerne eiendomsskatten som produksjonsanlegg betaler til kommunene. Dette gjelder blant annet de fleste fabrikker og kraftlinjer.

Ordfører i Lindås Astrid Aarhus Byrknes

MISFORNØYD: Ordfører på Lindås Astrid Aarhus Byrknes er skuffet over regjeringens forslag.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Over 300 kommuner kan bli berørt

Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS (tidligere Kommunenes Sentralforbund), sier at potensielt alle de 313 medlemskommunene i KS' eiendomsskatteforum vil bli berørt, noen langt mer enn andre.

Helge Eide

MANGE BLIR BERØRT: Det sier Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS.

Foto: NRK

Totalt vil kommunene i Norge miste rundt 1,2 milliarder kroner, ifølge regjeringen. Men Eide i KS sier at totalbeløpet kan bli langt høyere.

– Vi har tidligere anslått at det kan dreie seg om ca. 1,3 milliarder kroner totalt for kommunene. Men det anslaget ble gjort i 2012. Vi jobber med å oppdatere tallene, og så langt ser det ut som om tallet på 1,3 milliarder kroner er for forsiktig, forteller Eide.

Flere kommuner mister over 100 millioner i året

Enkeltkommuner vil miste beløp i hundremillionersklassen. To av de er Lindås og Øygarden. Der ligger store anlegg som blir fritatt for eiendomsskatt om forslaget innføres. Ordfører i Øygarden, Åse Gunn Husebø (Ap), sier det vil merkes godt i øykommunen.

– Det vil være et brudd på den samfunnskontrakten som Øygarden hadde da vi sa ja til å få så store anlegg til kommunen. Vi vil tape i overkant av 100 millioner kroner. Det er en femdel av driftsbudsjettet vårt, sier Husebø.

Også monstermastene blir berørt

Avisa Hordaland skriver i dag at flere kommuner i Hardanger vil miste inntekten eiendomsskatten fra de kontroversielle monstermastene på vidda gir dem, dersom forslaget går igjennom. Granvin herad vil for eksempel gå glipp av 1,2 millioner kroner årlig.

– Dersom dette skjer, sitter vi igjen med bare ulemper med kraftlinjene. Skatten er i dag en kompensasjon for at vi har ofret naturen vår, sier ordfører i Granvin, Ingebjørg Winjum til NRK.

Ingebjørg Winjum

BARE ULEMPER: Dersom skatten fjernes, finnes det bare ulemper ved monstermastene sier ordfører i Granvin Ingebjørg Winjum.

Foto: Sølev Rydland / NRK

Winjum frir til de andre partiene på Stortinget. Og hun får napp hos kommunalpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen.

– Vi er imot forslaget. Det koster å legge til rette, og da må kommunene ha en økonomisk gulrot i andre enden, sier Pedersen.

– Eiendomsskatten for uforutsigbar

Statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet skriver derimot i en e-post til NRK at eiendomsskatten på produksjonsutstyr tynger bedriftene.

Statssekretær Jørgen Næsje

FOR UFORUTSIGBAR: Det mener statssekretær Jørgen Næsje om eiendomsskatten.

Foto: Regjeringen

– Regelen har skapt vanskelige avgrensninger og uforutsigbarhet og dette er et forslag til løsning. Regjeringen ønsker at mer av verdiskapningen i bedriftene skal gjenspeiles i kommunens inntekter, sier Næsje.

Her kan du lese høringen til regjeringen. Høringsfristen er satt til 18. september.

Siste video

Meisterfinale på Brann stadion, ekstremistar på bygdene og eldre som må flyttast ut av kommunen for å få sjukeheimsplass. Dette er nokre stikkord for dagens sending. Programleiar Jan Børge Leirvik
Bergen stasjon, eller Jernbanestasjonen? Sterke meiningar i Vestlandsrevyen i dag. Her kan du også sjå at Bergen kommune vil ha folkedugnad mot bygningsforfall, og flyktningar slit med einsemd. 
Programleiar Jan Børge Leirvik.
På nytt vekker gatekunstner AFK oppsikt. Nå har han malt det som trolig er landets lengste «street art», laget av en enkelt kunstner.