NRK Meny
Normal

Kommuner i harnisk - flere kan miste over 100 millioner kroner årlig

Regjeringen foreslår store endringer i eiendomsskatten for næringseiendom og kraftlinjer. – For oss forsvinner minst 100 millioner kroner i inntekt i året, sier ordfører i Lindås kommune.

Vel 300 kommuner over hele landet kan tape mer enn 1,3 milliarder kroner dersom regjeringens forslag om fritak for eiendomsskatt for produksjonsanlegg blir vedtatt.

MONGSTAD: Mongstad opptar store arealer i Lindås kommune. Men dersom regjeringens forslag går igjennom vil de slippe å betale eiendomsskatt.

– Dette vil få store konsekvenser for oss. Nøyaktig hvor mye vi går glipp av er ikke helt klart, men det vil være langt over 100 millioner kroner i tap for Lindås, sier ordfører Astrid Aarhus Byrknes (KrF).

Bakgrunnen er at regjeringen fremmet et forslag på en høring i juni. Der fortalte regjeringen at de vil fjerne eiendomsskatten som produksjonsanlegg betaler til kommunene. Dette gjelder blant annet de fleste fabrikker og kraftlinjer.

Ordfører i Lindås Astrid Aarhus Byrknes

MISFORNØYD: Ordfører på Lindås Astrid Aarhus Byrknes er skuffet over regjeringens forslag.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Over 300 kommuner kan bli berørt

Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS (tidligere Kommunenes Sentralforbund), sier at potensielt alle de 313 medlemskommunene i KS' eiendomsskatteforum vil bli berørt, noen langt mer enn andre.

Helge Eide

MANGE BLIR BERØRT: Det sier Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS.

Foto: NRK

Totalt vil kommunene i Norge miste rundt 1,2 milliarder kroner, ifølge regjeringen. Men Eide i KS sier at totalbeløpet kan bli langt høyere.

– Vi har tidligere anslått at det kan dreie seg om ca. 1,3 milliarder kroner totalt for kommunene. Men det anslaget ble gjort i 2012. Vi jobber med å oppdatere tallene, og så langt ser det ut som om tallet på 1,3 milliarder kroner er for forsiktig, forteller Eide.

Flere kommuner mister over 100 millioner i året

Enkeltkommuner vil miste beløp i hundremillionersklassen. To av de er Lindås og Øygarden. Der ligger store anlegg som blir fritatt for eiendomsskatt om forslaget innføres. Ordfører i Øygarden, Åse Gunn Husebø (Ap), sier det vil merkes godt i øykommunen.

– Det vil være et brudd på den samfunnskontrakten som Øygarden hadde da vi sa ja til å få så store anlegg til kommunen. Vi vil tape i overkant av 100 millioner kroner. Det er en femdel av driftsbudsjettet vårt, sier Husebø.

Også monstermastene blir berørt

Avisa Hordaland skriver i dag at flere kommuner i Hardanger vil miste inntekten eiendomsskatten fra de kontroversielle monstermastene på vidda gir dem, dersom forslaget går igjennom. Granvin herad vil for eksempel gå glipp av 1,2 millioner kroner årlig.

– Dersom dette skjer, sitter vi igjen med bare ulemper med kraftlinjene. Skatten er i dag en kompensasjon for at vi har ofret naturen vår, sier ordfører i Granvin, Ingebjørg Winjum til NRK.

Ingebjørg Winjum

BARE ULEMPER: Dersom skatten fjernes, finnes det bare ulemper ved monstermastene sier ordfører i Granvin Ingebjørg Winjum.

Foto: Sølev Rydland / NRK

Winjum frir til de andre partiene på Stortinget. Og hun får napp hos kommunalpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen.

– Vi er imot forslaget. Det koster å legge til rette, og da må kommunene ha en økonomisk gulrot i andre enden, sier Pedersen.

– Eiendomsskatten for uforutsigbar

Statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet skriver derimot i en e-post til NRK at eiendomsskatten på produksjonsutstyr tynger bedriftene.

Statssekretær Jørgen Næsje

FOR UFORUTSIGBAR: Det mener statssekretær Jørgen Næsje om eiendomsskatten.

Foto: Regjeringen

– Regelen har skapt vanskelige avgrensninger og uforutsigbarhet og dette er et forslag til løsning. Regjeringen ønsker at mer av verdiskapningen i bedriftene skal gjenspeiles i kommunens inntekter, sier Næsje.

Her kan du lese høringen til regjeringen. Høringsfristen er satt til 18. september.

Siste video

Programleder: Marte Rommetveit
Her fortsetter de diskusjonen utenfor studio