E16 ÅPEN IGJEN:

E16 ved Evanger i Voss er nå åpen igjen for all trafikk. Statens vegvesen har jobbet med å bygge ny vei etter flommen, og i dag kunne veien åpnes for tungtrafikk igjen.