Byrådet krever stopp for «molbo»-steinkjøring

Byråkratiet sender lastebiler med steinlass ut på lang omvei. Nå griper byrådet i Bergen inn mot det Vegvesenet selv kaller «molbopolitikk».

Steindeponi i Hordnesskogen

INN OG UT: Mellom 300 og 400 lastebiler frakter daglig stein til Hordnesskogen i Ytrebygda. Flere av dem er bare innom for å snu, før de kjører steinmassene fra Rådal til Bergen sentrum.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Torsdag var representanter for Statens vegvesen og Bybanen Utvikling kalt inn til møte på byutviklingsbyråd Anna Elisa Trytis kontor.

Bakgrunnen er det store antallet unødvendige transporter av steinlass som fraktes inn og ut av steindeponiet i Hordnesskogen.

– Må minimeres

Budskapet til de to partene var enkelt:

– Byråden har bedt Statens vegvesen om å minimere unødvendig transportarbeid, sier politisk rådgiver for Tryti, Peter Sebastian Hatlebakk (Ap).

– Grunnen til dette er miljøbelastningen på området. Unødvendig transport bør reduseres så mye som mulig, både av hensyn til naturen og nabolaget.

Deponiet er godkjent for mottak av steinmasser fra tunnelene på nye E39 mellom Rådal og Os, med levering av 3–400 billass med stein hver dag.

Fullastede lastebiler med stein må kjøre gjennom skoleområde på grunn av offentlige anbudsregler. – Totalt meningsløst, tordner naboer.

Beboerne: – Totalt uakseptabelt

Som NRK kunne fortelle onsdag, går mange av lassene rett ut igjen, ofte på de samme lastebilene. til bybaneutbyggingen ved Store Lungegårdsvann i Bergen sentrum.

På grunn av at de to prosjektene er på to separate kontrakter, må sjåførene innom deponiet for å laste av og registrere lasten. Beboerne i området kaller dette «totalt meningsløst» og mener lastebilene i stedet burde gått direkte fra Rådal til Bergen.

Vegvesenet sier de har tatt grep for å begrense belastningen i området og få slutt på «molbopolitikken», som prosjektleder Sverre Ottesen selv kalte det onsdag.

Vegvesenet: – Skal ikke snu i porten

– Vi har satt en absolutt stopp for praksisen hvor lastebiler snur i porten og samme stein blir kjørt inn og ut av deponiet, uten å bli lastet av. Når dette har funnet sted, har det vært et brudd på inngåtte kontrakter, sier Ottesen fredag.

Sverre Ottesen

TAR GREP: Prosjektleder Sverre Ottesen i Statens vegvesen sier det nå bli slutt på at lastebiler snur i porten og kjører samme steinen til Bergen.

Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

Ettersom alle lastebiler nå må inn på deponiet og laste av, er det lite sannsynlig at tiltaket vil medføre mindre tungtrafikk i Hordnesskogen-området.

Statens vegvesen uttrykker forståelse for beboernes frustrasjon, men forsvarer ellers praksisen.

– Det er forskjell på kvaliteten på stein fra de ulike tunnelene i anlegget. Det er viktig for samfunnet og for sluttresultatet på utfyllingen, og for andre mottakere, at ulike steinkvaliteter anvendes på riktige steder. Dette gjøres mest optimalt med sortering og omlasting i Hordnesskogen, sier prosjektleder Sverre Ottesen.