NRK Meny
Normal

Byrådet går inn for Hordnesskogen

Byrådet i Bergen kjem til å gå inn for at den nye godsterminalen vert lagt til Hordnesskogen i Fana.

Fana barnehage, Marion og Elise

TUROMRÅDE: Det har vore store protestar mot å flytta godsterminalen til Hordnesskogen i Fana. Byrådet går likevel inn for dette alternativet i dag.

Foto: Tone Berge / NRK

– Som byrådsleiar kan eg ikkje la min eigen bustad i Fana styra. Me må på ein mest mogleg objektiv og samvitsfull måte vega fordelar og ulemper med de ulike alternativa opp mot kvarandre. Det har me gjort. Rådal står fram samla sett som mindre problematisk enn dei tre andre, seier byrådsleiar Harald Schjelderup til BA.

På KrF og Ap sine gruppemøte førre veke gjekk begge partia inn for Hordnesskogen som alternativ. Det kjem difor ikkje som noko overrasking at byrådet i dag går inn for denne løysinga.

– Må vudera andre løysingar

Schjelderup ber også byrådet greia ut om dei tre andre alternativa til Jernbaneverket, Unneland, Espeland og Haukås, har vore godt nok vurdert.

Jernbaneverket anbefalte i si instilling til departementet i januar at godsterminalen bør leggast anten i Unneland i Arna eller i Rådalen.

Høgre i Bergen gjekk på sitt gruppemøte førre veke inn for å legga godsterminalen til Espeland.

Bystyret vedtar endeleg høyringsuttale på vegne av Bergen kommune 15. juni. Den endelege avgjerda blir tatt av regjeringa, som har understreka at det er viktig med lokal einigheit i saka.

Siste video

Transportselskapet Skyss forsøker seg på verdsrekord - for å setje fokus på refleksbruk.
Etter tre strake tap for Brann, venter Rosenborg på stadion på søndag i en avgjørende kamp i medaljestriden.