Bilfører hentet av ambulanse

Bilføreren som kjørte i en lyktestolpe på fv 61 på Stord er hentet av ambulanse. Det er uvisst hvor skadet personen er. Det skal være store materielle skader på bilen, og bergingsbil er på vei. Politiet sikrer spor på stedet, og melder ikke om trafikale problemer grunnet ulykken. Årsaken til ulykken er fortsatt uvisst.