Allmennkringkastar-avtale lyst ut

I dag lyser regjeringa ut ny avtale for kommersiell allmennkringkastar. Regjeringa vil gi 135 millionar kroner i fem år, og TV-kanalane har tre månader på å søka. Eit av krava er at hovudredaksjon og sentral nyheitsredaksjon må ligga minst 100 km utanfor Oslo. Kulturdepartementet vil inngå ein avtale i løpet av desember.

Linda Hofstad Helleland
Foto: Thomas Espevik / NRK