«Lommemannen» til retten for å bli løslatt

Den overgrepsdømte bergenseren kjemper for å bli løslatt og møter påtalemyndigheten i retten 7. oktober. Får 62-åringen medhold, kan han bli løslatt på prøve allerede i høst.

Rettstegning fra Lommemann-rettssaken

KAN BLI LØSLATT: Bare fire år etter at han ble dømt for overgrep mot 66 gutter, kan Erik Andersen bli løslatt.

Foto: Tegning: Ester Bjørneboe

Erik Andersen ble dømt til ti års forvaring med en minstetid på syv år. Minstetiden gikk ut i juni, og flere av landets fremste rettspsykiatere har gitt uttrykk for at 62-åringen har gjort store fremskritt etter domfellelsen.

– Lav fare for nye overgrep

Tidligere i år kom det frem at en en ny psykiatrisk rapport konkluderer med at risikoen for at «Lommemannen» skal begå nye overgrep er så lav at han kan prøveløslates på visse vilkår.

I dag skriver VG at det er berammet løslatelsesrettssak i Asker og Bærum tingrett 7. oktober. Trolig vil flere av psykiaterne som har behandlet Andersen møte som vitner.

Rettssaken vil gå over tre dager. Kriminalomsorgen støtter ikke løslatelse, men har utarbeidet en liste med en rekke vilkår dersom de taper i retten.

Får forbud mot å kontakte mindreårige

Blant annet vil de ilegge 62-åringen forbud mot å reise til andre fylker, med mindre annet er avtalt, samt forbud mot å oppsøke svømmehaller, guttegarderober og liknende.

Et annet av kravene skal være at han nektes kontakt med mindreårige, med mindre andre voksne er til stede.

– Det var det store omfanget av tilfeldige ofre som gjorde at gjentakelsesfaren ble vurdert som betydelig. Vi har å gjøre med en person som gikk fra å gjøre enkeltovergrep til å gjøre mange overgrep, og som samtidig levde et familieliv. Jeg er skeptisk til at man kurere slikt ved samtaler, sa statsadvokat Per Egil Volledal til NRK da det ble kjent at Andersen ville søke om løslatelse.

Derfor er minstetiden ute allerede

Andersen ble i desember 2010 dømt for overgrep mot 66 gutter. Han ble også pålagt å betale ofrene oppreisningserstatning på totalt 2,65 millioner kroner.

Årsaken til at minstetiden utgår allerede fire år etter rettskraftig domfellelse, er at varetektstiden etter pågripelsen i januar 2008 kommer til fratrekk.