Hopp til innhold

«Lommemannen» kan bli sluppet fri

En psykiatrisk rapport konkluderer med at overgrepsdømte Erik Andersen (62) kan prøveløslates. – Han er en annen mann nå enn det han var, sier forsvareren. – Jeg er skeptisk til at man kan kurere slikt ved samtaler, sier statsadvokaten.

Ila Fengsel

KAN SLIPPE UT: Erik Andersen sitter nå i Ila fengsel.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Rettstegning fra Lommemann-rettssaken

DØMT TIL TI ÅRS FORVARING: Nå kan «Lommemannen» slippe ut av fengsel.

Foto: Tegning: Ester Bjørneboe

I 2010 ble den nå 62 år gamle bergenseren dømt til forvaring i ti år med en minstetid på syv år for overgrep mot i alt 66 gutter.

Nå har «lommemannen» begjært seg løslatt.

– Han har begjært seg løslatt fordi minstetiden hans i forhold til dommen går ut i juni i år, bekrefter Andersens advokat Gunhild Lærum overfor NRK.

Det var VG som først omtalte begjæringen om løslatelse.

– Lav risiko for nye overgrep

En fersk psykiatrisk rapport konkluderer med at risikoen for nye overgrep er så lav at Andersen skal kunne prøveløslates på visse vilkår.

– Jeg kan bekrefte at jeg har skrevet en innstilling og at dette er konklusjonen, sier Ila-psykiater Randi Rosenqvist, som har hatt samtaler med Andersen i fengselet, til VG.

Rosenquist gir i en tekstmelding til NRK uttrykk for at hun ikke har ytterligere kommentarer til rapporten.

– Jeg vet ikke hva VG skriver, men vet hvem det handler om. Ingen kommentar, skriver psykiateren.

Andersen satt i varetekt fra 11. januar 2008, noe som kom til fratrekk fra dommen. Dermed kan han slippes ut til sommeren.

– Skeptisk til at slikt kan kureres

Video Aktor: – Viser godt politiarbeid

SKEPTISK: – Det var det store omfanget av tilfeldige ofre som gjorde at gjentakelsesfaren ble vurdert som betydelig, sier statsadvokat Per Egil Volledal.

Foto: Nyhetsspiller

Dommerne i Borgarting lagmannsrett konkluderte i 2010 med at gjentakelsesfaren var stor, noe som medvirket til forvaringsdommen.

De sakkyndige under rettssaken fant heller ikke at terapien han deltok i fra 2008 hadde noen betydelig effekt.

Saken om prøveløslatelse skal nå forberedes av politiet før det blir rettsforhandlinger. Trolig blir det statsadvokat Per Egil Volledal, aktor under rettssaken i 2010, som igjen fører påtalemyndighetens sak.

Han sier til NRK at han ikke tar stilling til hva han vil innstille på i retten før han har fått saken fra politiet, men legger ikke skjul på at han mener det var sterke grunner til å idømme forvaring.

– Det var det store omfanget av tilfeldige ofre som gjorde at gjentakelsesfaren ble vurdert som betydelig. Vi har å gjøre med en person som gikk fra å gjøre enkeltovergrep til å gjøre mange overgrep, og som samtidig levde et familieliv. Jeg er skeptisk til at man kurere slikt ved samtaler, sier Volledal.

– Han er en annen mann nå

Det er ikke kjent hvilke restriksjoner som vil følge en eventuell prøveløslatelse.

Video Forsvareren: – En streng dom

RESTRIKSJONER: – Generelt tilpasses restriksjoner den enkelte. Det går på hvem man kan oppsøke, hvor man skal være og videre behandling, sier advokat Gunhild Lærum.

Foto: Nyhetsspiller

– Det vanlige er jo restriksjoner på hvor man skal oppholde seg, hvem man skal ha kontakt med, bosted, jobber, og så videre, sier Lærum til NRK.

Psykiatrirapporten behandler spørsmålet om gjentakelsesfare for lignende handlinger som det Andersen er dømt for.

– I denne saken har det vært en sikkerhetsvurdering av ham. Den konkluderer med at han nå kan løslates, sier Lærum.

Hun sier anbefalingen i rapporten er i tråd med tilbakemeldingene Andersen selv har fått gjennom behandlingen.

– Han sier selv, og det får en jo bekreftelse på, at han er en annen mann nå enn det han var. Han har ønsket å endre seg og sin atferd, og har gått veldig hardt inn for å gjøre det, forteller Lærum.

– Han har brukt alle årene inne på å lese seg opp og få forståelse for hva dette kan skyldes, og han har gått i terapi, sier forsvareren.

– Mener du gjentakelsesfaren nå er borte?

– Det er jo det som er vurdert i denne risikovurderingen, og det er det retten til syvende og sist tar stilling til, sier Lærum.