– Lyver om vold i ekteskapet

UDI hevder utenlandske kvinner feilaktig anklager norske ektemenn for vold for å få bli i Norge. – Dette svekker kvinnenes rettssikkerhet, mener Tove Smaadahl i Krisesentersekretæriatet.

Utlendingsdirektoratet, UDI
Foto: Arkivfoto: Stian Lysberg Solum, Solum, Stian Lysberg / Scanpix

Normalt må kvinnene være gift med sin norske mann i tre år for å få varig oppholdstillatelse i Norge. Men de siste to årene har 300 utenlandske kvinner søkt om opphold etter å ha brutt ut av ekteskapene før det har gått tre år.

Snorre Sæther, UDI

BEKREFTER AVSLAG: Snorre Sæther i UDI hevder at kvinner misbruker mishandlings-bestemmelsen.

Foto: Utlendingsdirektoratet

– Avslår om det ikke er mishandling

Regelverket sier at dersom vold er årsak til skilsmissen, har kvinnene rett på fortsatt oppholdstillatelse. Men det er ingen automatikk i at disse kvinnene får bli. Utlendingsdirektoratet (UDI) har kun godkjent halvparten av de 300 søknadene.

– Det vi ser i en del av sakene, er at det er en mulighet for kvinnene til å misbruke mishandlingsbestemmelsen. Derfor avslår vi søknader i slike saker, dersom vi mener at forholdet ikke har karakter av mishandling, sier Snorre Sæther, leder for familieinnvandringsområdet i UDI.

LES OGSÅ: Voldelige menn nektes å hente utenlandske koner

Vurderer troverdigheten

Ofte er det svært vanskelig for kvinnene å bevise at de er blitt mishandlet. I UDIs utredning, blir også mannen hørt.

– Avslagene kan skykdes at vi mener det kan dreie seg om en enkeltstående hendelse eller et turbulent ekteskap. I andre tilfeller kan det være at vi mener historien ikke er troverdig, sier Sæther.

Tove Smaadahl i Krisesentersekretæriatet reagerer sterkt på tallene og mener langt flere av kvinnene burde fått opphold.

– Må leve i tre år med voldelig mann

Tove Smaadahl

REAGERER: Tove Smaadahl i Krisesentersekretæriatet mener UDI ikke bør tolke volden.

Foto: Krisesentersekretariatet

– Det er spesielt å se hvordan UDI går inn og tolker denne volden, at den må ha vært gjentakende. Dette er fryktelig vanskelig å dokumentere. Sannsynligvis er det også bare toppen av isfjellet, sier Smaadahl til NRK.no.

Hun mener UDIs praksis gjør at utenlandske kvinner i praksis er rettsløse før de har vært lenge nok i ekteskap.

– Dette krever at de må leve i tre år med en voldelig mann. Hvis de ikke blir trodd av UDI, må de ut. Mennene har et mye større rettsvern, for de kan bare kaste ut damene uten noen konsekvenser. For kvinnene kan det få mye større følger, sier Smaadhahl.

LES OGSÅ: Marit er 24 år eldre enn mannen sin. Derfor får han ikke opphold i Norge

Vil endre treårsregelen

Stigmatisering i hjemlandet etter brutt ekteskap er et av problemene, mener hun. Et annet kan være at kvinnene har brutt med familien sin og dermed står uten noe sikkerhetsnett ved en retur.

– Det er fryktelig å se at så mange av kvinnene som kommer til Norge havner på et krisesenter. Vi mener treårsregelen må endres, sier hun.

LOKKER: Lokker asylsøkere med kurs, jobb og etterlønn for at de skal dra hjem