PST vurderer trusselnivået

PST vurderer kontinuerlig om trusselnivået i Norge skal endres som følge av terroren i Nice. – Vi har sett at liknende handlinger i Europa ikke har medført endringer i nivået, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.