Byrådet prioriterer lekeplasser

Byrådet i Bergen har fått 25 millioner kroner til å øke sysselsettingen i kommunen, og vil prioritere tiltak som treffer barn og unge, skriver BT. 2,5 millioner kroner av tiltakspakken skal gå til vedlikehold av lekeplasser. I tillegg vil millioner gå til vedlikehold og oppgradering av kommunale veier, idrettsanlegg og parker.