Hopp til innhold

Desse kommunane får krisepengar frå staten

64 kommunar på Sør-Vestlandet får til saman 400 millionar kroner i ei ekstraordinær tiltakspakke frå staten. Rogaland stikk av med over halvparten.

Stavanger, Kristiansand og Bergen

Stavanger (f.v.), Kristiansand og Bergen får til saman nesten 130 millionar kroner i tiltakspakka frå staten.

Foto: NTB Scanpix

Det kjem fram i eit brev frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Eingangstilskotet skal gå til vedlikehald og rehabilitering av vegar, bygg og anlegg som er eigd av kommunen eller kommunalt føretak.

Pengane går til kommunar som er råka av oljekrisa. Målet er å skaffe fleire arbeidsplassar og hindre permitteringar.

Det er berre kommunar med arbeidsløyse på meir enn 3,1 prosent som får ein del av kaka på 400 millionar kroner. 3,1 prosent tilsvarar landssnittet.

Sjå kva kommunar som får pengar i tabellen nedst i artikkelen.

Over halvparten til Rogaland

Bjørg Tysdal Moe

Bjørg Tysdal Moe (KrF) er fungerande ordførar i Stavanger.

Foto: NRK

Oversikta viser at rogalandskommunane får over halvparten av pengane.

Nesten 220 av 400 millionar kroner skal nyttast til prosjekt i Rogaland, som er hardast råka av oljekrisa.

– Vi er opptekne av at pengane vert brukt der det er arbeidsledige eller der det kan bli arbeidsledige om det ikkje vert sett i gang prosjekt, seier fungerande ordførar i Stavanger, Bjørg Tysdal Moe (KrF).

Byggetrinn to av ein skatepark i bydelen Tasta, renovering av Hillevåg Torg og vedlikehald av 2500 kommunale bustader er blant prosjekta som får pengar.

– Dette er det vi kallar «gryteklare» prosjekt, som vi i utgangspunktet ikkje hadde pengar til. I og med at prosjekta var ferdig planlagt kan vi komme raskt i gang, seier Tysdal Moe.

Skatepark

Skateparken på Tasta får no pengar til byggetrinn to. Parken blir Norges største når den står klar.

Foto: Ståle Madland Schjelderup/Stavanger kommune

66 millionar til Agder

Kristiansand får nesten 28 millionar kroner.

Harald Furre

Kristiansandordførar Harald Furre.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Dette inneber at det blir ein god del bygg i byen som vert rusta opp, seier ordførar i Kristiansand Harald Furre (H) til NRK.

Furre nemner mellom anna opprusting av gymsalar og andre kommunale bygg.

– Vi legg vekt på å setje i gang prosjekt som skapar flest arbeidsplassar, som til dømes innkjøp av materiale, seier Furre.

Agder-fylka får samla over 66 millionar kroner i tiltakspakka.

Må nyttast i år

Departementet har sett som krav at pengane må brukast på prosjekt som skal settast i gang i år.

Dersom pengane ikkje vert brukt opp må dei betalast tilbake.

– Det er ikkje noko problem å finne noko å bruke pengane på. I Stavanger vil vi bruke resterande på friområdeprosjekt som blant anna inneber bygging av turstiar, seier fungerande ordførar Bjørg Tysdal Moe.

Hordaland får samla 66 millionar kroner. Her er det Bergen som får mest med 24,7 millionar kroner.

Sogn og Fjordane får 8,5 millionar kroner fordelt på fem kommunar. I Møre og Romsdal er det Kristiansund som får mest med 16,9 millionar kroner. Samla får fylket 38 millionar kroner.

Desse kommunane får krisepengar

► AUST-AGDER

Kommune

Arbeidsløyse (%)

Kroner

Risør

3,9

1 446 000

Grimstad

3,9

4 880 000

Arendal

4,3

14 590 000

Gjerstad

4,3

778 000

Tvedestrand

4,4

2 035 000

Froland

4,8

2 595 000

Aust-Agder samla

26 324 000

► VEST-AGDER

Kommune

Arbeidsløyse (%)

Kroner

Kristiansand

4,2

27 730 000

Mandal

3,2

421 000

Farsund

3,2

250 000

Flekkefjord

5,6

6 030 000

Vennesla

3,7

2 368 000

Songdalen

4,2

1 962 000

Søgne

3,7

1 853 000

Lindesnes

3,2

131 000

Hægebostad

3,4

149 000

Vest-Agder samla

40 902 000

► ROGALAND

Kommune

Arbeidsløyse (%)

Kroner

Eigersund

5,5

10 571 000

Sandnes

5,5

53 886 000

Stavanger

5,0

76 976 000

Haugesund

5,4

24 318 000

Sokndal

4,6

1 373 000

Bjerkreim

3,3

176 000

Klepp

4,2

6 360 000

Time

3,8

3 970 000

Gjesdal

3,8

2 598 000

Sola

5,2

16 256 000

Randaberg

4,3

3 800 000

Strand

5,4

8 059 000

Rennesøy

3,5

587 000

Bokn

3,2

24 000

Karmøy

4,0

10 816 000

Rogaland samla

219 770 000

► HORDALAND

Kommune

Arbeidsløyse (%)

Kroner

Bergen

3,4

24 712 000

Sveio

3,3

309 000

Bømlo

3,7

1 970 000

Stord

5,5

12 958 000

Kvinnherad

4,0

3 285 000

Granvin

3,7

160 000

Samnanger

3,2

67 000

Os

3,2

558 000

Sund

4,7

3 091 000

Fjell

4,4

9 437 000

Askøy

3,3

1 574 000

Meland

3,8

1 541 000

Øygarden

4,4

1 762 000

Radøy

3,6

722 000

Lindås

3,8

3 032 000

Austrheim

4,1

814 000

Fedje

5,7

376 000

Hordaland samla

66 368 000

► SOGN OG FJORDANE

Kommune

Arbeidsløyse (%)

Kroner

Flora

4,3

4 045 000

Hyllestad

4,4

501 000

Bremanger

4,2

1 160 000

Vågsøy

3,8

1 158 000

Selje

5,3

1 702 000

Sogn og Fjordane samla

8 566 000

► MØRE OG ROMSDAL

Kommune

Arbeidsløyse (%)

Kroner

Ålesund

3,4

4 160 000

Kristiansund

5,5

16 896 000

Sande

3,6

379 000

Herøy

5,2

5 278 000

Ulstein

4,6

3 674 000

Hareid

5,4

3 378 000

Stordal

3,3

56 000

Haram

3,4

778 000

Rauma

4,0

1 907 000

Nesset

3,4

256 000

Midsund

3,4

170 000

Fræna

3,5

1 138 000

Møre og Romsdal samla

38 070 000