- Energisparing ikkje nok

Statoil seier gasskraftverk på Mongstad er energisparing. Natur og ungdom meiner utsleppa må ned.

Statoil Mongstad
Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Det er ikkje nok å vera god på Enøk, CO2-utsleppa må også ned, meiner Natur og Ungdom.

Statoil-direktør Bjørn Kåre Viken meiner miljøvernministeren seier nei til Norges største Enøk-prosjekt, dersom ho seier nei til gasskraftplanane på Mongstad.

Det var Aftenposten som i dag skreiv at Helen Bjørnøy vil seia nei til planane.

Erik Natvig
Foto: Natur og ungdom / NRK

- Ikkje eit miljøprosjekt

Utan CO2-rensing er ikkje gasskraftverket eit miljøprosjekt, seier Erik Natvig i Natur og Ungdom.

- Ein kan ha så god Enøk ein berre vil, men så lenge utsleppa fortsett å auke held ikkje det. Skal ein ta klimaendringane på alvor kan vi ikkje tolerera slike utslepp som på Mongstad, seier Natvig.

Natur og Ungdom er glad for at Aftenposten i dag skriv at miljøvernminister Helen Bjørnøy neppe vil gje klarsignal for bygging av eit gasskraftverk utan rensing på Mongstad.

- Første klasse i energieffektivitet

Miljøorganisasjonen krev at Noreg skal redusera CO2-utsleppa sine, og det er ikkje mogeleg å kombinera med eit gasskraftverk utan rensing på Mongstad.

Natvig er ikkje nøgd med at Statoil Mongstad-direktør Bjørn Kåre Viken kallar prosjektet eit miljøprosjekt.

- Kraftvarmeverket er eit veldig godt miljøprosjekt. Faktisk det einaste som kan få rafineriet opp i første klasse innan energieffektivitet, seier Viken.

Paradoks

Han ser på prosjektet som eit lokomotivprosjekt, og han meiner Natur og Ungdom ikkje har sett seg godt nok inn i saka.

- Dei som seier at dette er eit sterkt forureinane kraftverk har for lite kunnskap. Det er faktisk det beste som kan byggjast i dag, hevdar Viken.

- Det er eit paradoks om det rikaste oljeselskapet i verdas rikaste land ikkje har råd til å vere med å betale for CO2-rensing, påpeiker Natvig. - Eg meiner likevel at staten er nødt til å bidra for å få til denne utbygginga.

Oppgitt ordførar

Austrheim-ordførar Ole Lyse er oppgitt  over signala om at både Statens forureiningstilsyn og Miljøvernministeren vil seia nei til eit kombinert varmekraft- og gasskraftverk på raffineriet på Mongstad.

SFT kjem med si innstilling neste veke, og kjem truleg til å avvisa planane om gasskraftverk utan CO2-rensing.

Siste video

Planetaten i Bergen kommune har lagt frem sitt forslag til ny trasé for Bybanen til Fyllingsdalen. Se hvordan de ser for seg den ti kilometer lange skinnegangen som vil koste minst 6,2 milliarder kroner.
En meteor eksploderte og brant opp i atmosfæren vest for Bergen i natt. De som var våken fikk seg et spektakulært show på nattehimmelen.
Har vunnet Statoil talentstipend på en million kroner.