- Alle de tiltalte må frifinnes

Styreformann Trond Emblem må frifinnes i Vest Tank-saken. Det sa forsvarer Per-Magne Kristiansen i retten torsdag ettermiddag.

Ryddearbeid ved Vest Tank

Forsvareren mener at Karl Johan Erstad var for lite involvert hos Vest Tank til å dømmes i saken.

Foto: Heidi Lise Bakke / NRK

Dermed har alle forsvarerne lagt ned krav om at de tiltalte i Vest Tank saken frifinnes.

– Det er ikke ulovlig å tjene penger. Det sa Kristiansen i sin sluttprosedyre. Han argumenterte for at Emblem ikke gjorde noe ulovlig da han kjøpte nye tanker til Vest Tank, etter eksplosjonen. Han tilbakeviste også at Emblem har gjort seg skyldig i forsikringssvindel.

Trond Emblem er også tiltalt for brudd på forurensingsloven, brann og eksplosjonsvernloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med driften og eksplosjonen ved Vest Tank.

– Det er urimelig å forvente at en styreformann er direkte involvert i driften av et selskap, sa Kristiansen. Han mente det derfor ikke er rett å dømme Emblem for dette.

Tidligere torsdag sa advokat Torbjørn Kolås at rådgiver Karl Jan Erstad ikke kan holdes ansvarlig for Vest Tank eksplosjonen og må frifinnes. Erstad var kjemisk rådgiver i prosjektet som ledet til eksplosjonen, men jobbet kun i 21 timer med prosjektet.

– Ikke skikkelig involvert

– Karl Jan Erstad tok ingen avgjørelser, han hadde ikke inngående kunnskap om anlegget og han fikk ikke alle opplysninger om hva som var på tankene. Det er derfor ikke rett å dømme Erstad i denne saken, sa Kolås i sin prosedyre.

Han understreket at med de opplysningene Erstad mottok, hadde han ikke grunn til å forstå at tanken skulle eksplodere.

Gav kun råd

Erstad ble hyret inn som ekspert av Vest Tank, og skulle bidra med løsninger for å bli kvitt avfall som hadde samlet seg opp på tankene. Dette var svovelholdig avfall som var sterkt basisk. Karl Jan Erstad foreslo å tilsette syre for å løse opp og nøytralisere avfallet, og dette ble diskutert i en arbeidsgruppe ved Vest Tank.

Kolås understreket at Erstad kun deltok som rådgiver i gruppen, og at han ikke var ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet. Det var under syretilsettingen at tanken eksploderte.

Urimelig krav

– Blir Erstad dømt, blir det umulig å være konsulent, sa Kolås.

Han understreket at det er urimelig å kreve at en rådgiver skal ha full oversikt over alle forhold ved bedriften de utfører arbeid for. Kolås la også vekt på at Erstad ikke var kjent med at det var stoff som metanol og oktanforhøyende MTBE på anlegget.

– Dersom Erstad hadde visst dette hadde han ikke gått inn for denne løsningen. Aktor har lagt ned påstand om ett års fengsel for Karl Jan Erstad, men Kolås mener han må frifinnes.

Også Berland må gå fri

Onsdag la advokaten til daglig leder ved Vest Tank, Jostein Berland, også ned påstand om full frifinnelse.

– Berland har fortalt sannheten fra første dag, og har ikke prøvd å legge skjul på noe, sa advokat Eckhoff. Han viste til at den daglige lederen ved Vest-Tank hadde informert myndighetene om hva de holdt på med. Han viste også til at anlegget hadde planer for risiko og brann og eksplosjonsvern.

Det er uklart når det faller dom i saken.

Tidenes strengeste straff

Aktor krever fire års fengsel for daglig leder Jostein Berland og styreformann Trond Emblem. I tillegg krever han ett års fengsel for rådgiver, Karl Jan Erstad.