Vil ta ut flere rovdyr

Etter at over 50 sauer er drept etter angrep av jerv i Tolga, ønsker lederen i beitelaget mer vilje til å ta ut rovdyrene.

Tre døde sauer

Over 50 sauer er døde etter angrep av jerv i Tolga.

Foto: Privat

To døde jerver

Disse to jervene har blitt felt etter at de har angrepet flere sauer i Tolga.

Foto: Pål Åge Joten

– Jeg synes det virker som at viljen til at det skal være rovdyrfritt i området ikke er til stede, sier leder i Sålekinna beitelag, Svein Joten.

I løpet av de siste dagene har over 50 sau blitt drept av jerv i Tolga. Flere sauebønder i Sålekinna beitelag som omfatter arealer i Tolga, Os og Engerdal, har mistet mange av sauene sine, og har hatt tøffe dager med å samle inn de døde dyrene fra fjellet.

Det er fire jerver som har angrepet, og to av dem har blitt felt. Det er gitt fellingstillatelse på de to andre også.

Manglende handlekraft

En oppspist sau etter jervangrep

Det er en tung jobb for sauebøndene i Sålekinna beitelag å lete etter døde sauer.

Foto: Privat

– Det har gått for tregt hos Fylkesmannen. Da vi hadde sett to jerv, fikk vi fellingstillatelse på én. Da vi hadde sett fire, fikk vi fellingstillatelse på tre. Til slutt fikk vi fellingstillatelse på alle, men jeg synes at det er mangel på handlekraft fra Fylkesmannens side, sier Joten.

Ståle Sørensen er rådgiver ved miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark. Han mener på sin side at de har fulgt opp jerveangrepene på en god måte ved å gi raske fellingstillatelser.

– Så kan de mene at vi burde gjort det raskere eller på en annen måte, men vi har jo også et regelverk å følge. Men vi har fulgt opp på en god måte, sier Sørensen.

Må ta ut rovdyr på vinteren

Svein Joten i beitelaget er frustrert over at angrepene skjer hos dem. Fjellområdene i Tolga, Os og Engerdal skal være en såkalt grønn sone.

Det vil si at beitedyrene skal kunne beite fritt og trygt uten rovdyr i området. Fra i 2003 har sauebesetninger blitt flyttet fra andre områder til dette området nettopp for å unngå rovdyrskader. Men beitelagsleder Joten mener at dette er et klassisk eksempel på at det ikke fungerer slik det er tenkt. Rovdyrene forflytter seg etter hvor maten er.

– Vi er nødt til å kunne få lov til å ta ut rovdyrene mer effektivt på vinteren. Hvis vi kunne fått støtte fra det offentlige til å bruke helikopter til å følge spor i snøen om vinteren, ville det vært det beste og billigste alternativet.