NRK Meny
Normal

Vil redde den norske hesten

Nå må noe gjøres for å redde de særnorske hestene, dølehesten og nordlandshesten, mener fagfolk.

Magnus Bjone og dølehesten Skogstadrauen

Magnus Bjone og dølehesten Skogstadrauen.

Foto: Runa Bjone

nordlandshest

Nordlandshoppa Epona som har den sjeldne fargen sølvsvart.

Foto: Jeanette Sandbæk Håland

Dølehest og nordlandshest er norske hesteraser som begge står på listen over utrydningstruede raser.

Nå er det nedsatt ei egen arbeidsgruppa som skal lage en handlingsplan for å redde de tre særnorske hesterasene. Det opplyser leder av avlsrådet ved Norsk Hestesenter, Inge Kringeland.

– Etterspørselen etter hestene har gått ned og de som avler fram disse har gradvis slutta med det. Nå må det gjøres noe, skal vi redde disse hestene, sier Kringeland.

Risikerer å dø ut

Åshild Bjone og dølehesten Skogstadrauen

Dølehesten er også en flott ridehest. Åshild Bjone og dølehesten Skogstadrauen viser det.

Tallet på både dølehest og nordlandshest har sunket sterkt. Rasene risikerer å dø ut dersom det ikke blir gjort noe, sier Kringeland.

– Fordi det er såpass få hester igjen av disse rasene, fører det også til mye innavl, sier han.

Konsekvenser av innavl kan være både redusert fruktbarhet og opphopning av sykdommer og defekter i populasjonen.

Dølehestene Bjonborka, Randfrid og Skogstadrauen

Dølehestene Skogstadrauen, Randfrid og Bjonborka får tømmeret fram fra skogen.

Foto: Runa Bjone

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

  • En bil av veien

    En bil har kjørt av veien på fylkesvei 250 mellom Vingrom og Vingromsåsen. Utforkjørselen skjedde om lag 8 kilometer fra Vingrom. En mann var i bilen, men han skal være ute av kjøretøyet.

  • Telenor-ansatte i Gjøvik reagerer

    Telenor-ansatte reagerer på at 23 ansatte i Gjøvik må slutte som et ledd i omorganiseringen. Det sier en av de ansatte, Lise Randi Bjørnstad. El og IT-forbundet mener at dette vil føre til forverret arbeidsmiljø for de gjenværende.

    Lise Randi Bjørnstad
    Foto: Ruth Barsten / NRK