Vil fortsatt skyte 36 ulver

Rovviltnemdene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold opprettholder vedtaket om å felle 36 ulver - 12 utenfor ulvesona og 24 innenfor ulvesona. Klagene på vedtaket ble behandlet i dag, men ingen av dem ble tatt til følge.