Vegarbeid på arbeidernes dag

Ikke alle arbeidere har fri 1. mai. Langs E6 jobbes det på anlegget også i dag.

E6 ved Minnesund

Vegarbeid langs E6 utføres også 1. mai.

Foto: Karianne Stordal / NRK

Det er imidlertid tatt hensyn til helligdagen ved at det ikke utføres sprenging, pigging, knusing og borring i dag. Det opplyser Fellesprosjektet E6 - Dovrebanen som er et samarbeid mellom Statens vegvesen og Jernbaneverket.

Avklart med de ansatte

Arbeidstilsynet har vurdert kontraktene som er inngått mellom partene, og har godkjent dem.

– Så lenge dette er avtalt med de ansatte, så er det ikke noe vi kan gjøre, sier Kjell Borglund, leder for Norsk Arbeidsmandsforbund i Innlandet.

Det er ofte pendlere og folk som reiser langt som jobber på slike prosjekter som på E6-utbyggingen.

– Slik blir det mulig å jobbe intensivt i enkelte perioder, for så å få tilsvarende med fri etterpå. Derfor er denne ordningen på mange måter en fordel for de ansatte, sier Borglund.

Å ta seg fri 1. mai er ikke lenger like enkelt for alle arbeidere.

– Norge stopper ikke opp den 1. mai, så dette er ikke lenger noe unormalt eller noe lovbrudd. Men vi hadde selvsagt sett at alle kunne ta fri på arbeidernes frihetsdag, sier Borglund.

Les også: – Jobben min blir ikke ledig

Kun fri på nasjonaldagen

Også andre helligdager vil være vanlige arbeidsdager for de som jobber langs E6. I følge Fellesprosjektet E6-Dovrebanen vil det bli utført arbeider langs anlegget på alle helligdager i mai måned, med unntak av 17. mai.

Her er oversikten fra Fellesprosjektet E6 - Dovrebanen:

Langset – Brøhaug
Alpine Bau tar fri på 17. mai, men arbeider på 1. mai, Kristi Himmelfartsdag 9. mai og på første og andre pinsedag 19. mai og 20. mai.
Arbeidsdagen begynner klokken 08:00 disse dagene.

Brøhaug – Strandlykkja
Veidekke Hochtief tar fri på 1. mai og 17. mai, men arbeider på Kristi Himmelfartsdag 9. mai og på første og andre pinsedag 19. mai og 20. mai.
På søndager og helligdager arbeides det med betongkonstruksjoner i dagsonen. Det jobbes ett skift i tunnelene fra 09:00 til 16:00.

Strandlykkja – Kleverud/Labbdalen
Hæhre Entreprenør AS tar fri 1. mai, 17. mai og i pinsedagene, men kommer til å jobbe Kristi Himmelfartsdag (9. mai). Ordinære lørdager og søndager er det vanlig skiftarbeid (lørdager 07 til 19 og søndager 12 til 17).