Vedtok sjukehus-endringer likevel

Etter mye om og men, har styret i Sykehuset Innlandet vedtatt å samle operasjoner av tykktarmskreft i Oppland på Gjøvik. De vil også videreføre prosessen med å samle nyfødtintensiven til Lillehammer.

Anne Enger og Morten Lang Ree

Styrelederen Anne Enger og direktør Morten Lang-Ree måtte gå flere runder før de fikk et endringsvedtak nesten hele styret ville stille seg bak.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Styremøtet i Sykehuset Innlandet

Styret i Sykehuset Innlandet vedtok et siste forslag til endringer mot en stemme.

Foto: Ole Martin Sponberg

Les hele vedtaket her: Vedtaket i styret i Sykehuset Innlandet

Styret skulle i utgangspunktet diskutere og vedta sjukehusdirektør Morten Lang-Rees innstilling til organisasjonsendringer. Et forslag som har skapt mye støy.

På bakgrunn av de sterke reaksjonene, både i fagmiljøer og blant politikerne, valgte styreleder Anne Enger å fremme et eget forslag som innebar at de mest omstridte endringene ble utsatt.

Mern det var det ikke enighet om i styret. Etter en time-out på bakrommet besluttet styret å gjøre noen endringer i Morten Lang-Rees opprinnelige innstilling og så fremme den på nytt.

Vedtatt mot en stemme

Jørgen Hurum og Ove Talsnes

Styremedlemmene Jørgen Hurum og Ove Talsnes var ikke enige om endringsforslagene. Jørgen Hurum var den eneste som stemte i mot den endelige innstillingen.

Foto: Ole Martin Sponberg

Dermed ble de omstridte organisasjonsendringene i all hovedsak vedtatt likevel, mot en stemme.

Jørgen Hurum, som jobber på sjukehuset i Lillehammer, stemte mot blant annet punktet om å samle kreftkirurgien på Gjøvik.

– Dette kan jeg ikke stå bak, sa Hurum

Han fremmet så sitt eget alternative forslag til vedtak, men det fikk bare hans stemme.

Kreftkirurgien blir likevel ikke flyttet før det er gjort en risiko -og sårbarhetsanalyse av tiltaket.

Flere endringer godkjent

Styret har også vedtatt at samling av nyfødtintensiven på Lillehammer blir utredet videre. Det innebærer i tilfelle flytting av dette tilbudet i Elverum til Lillehammer.

Styret har også vedtatt en prinsipiell tilslutning til å samlokalisere rehabiliteringstilbudet i Ottestad og på Solås. Den saken ber de om å få tilbake etter at det er gjort en økonomisk og faglig utredning av forslaget.

Styret ga også tilslutning til at døgntilbudet i urologi kan samles på Hamar. Det skal fortsatt være urologisk poliklinikk og dagtilbud på Lillehammer.

Fremmet nytt forslag og trakk det igjen

Dagen startet med at sjukehusdirektør Morten Lang-Ree sa at han opprettholdt sitt forslag til innstilling, til tross for sterke reaksjoner og mye uro.

Så, rett før lunsj kom altså styreleder Anne Enger ganske overraskende med et nytt og alternativt forslag som innebar å utsette de mest omstridte tiltakene.

  • Vedtak om samling av nyfødtintensiven. (Flytting fra Elverum til Lillehammer)
  • Vedtak om å samlokalisere fysikalsk medisin og rehabilitering. (Ottestad og Solås.)
  • Vedtak om samling av urologi på Hamar.
  • Vedtak om samling av tykktarmkreftoperasjoner på Gjøvik (flytting fra Lillehammer).

Denne innstillingen ble altså trukket etter at styret hadde diskutert saken på bakrommet.

Overrasket over styrken på reaksjonene

Både sjukehusdirektør Morten Lang-Ree og styreleder Anne Enger var overrasket over de sterke reaksjonene endringsforslagene har ført med seg.

Morten Lang-Ree og Anne Lahnstein

Sjukehusdirektør Morgen Lang-Ree og styreleder Anne Enger var begge overrasket over de sterke reaksjoner endringsforslagene skapte.

Foto: Ole Martin Sponberg

Jeg synes det er trist når det kommer så sterke misnøyereaksjoner. Jeg vet at alle som har engasjert seg er dyktige fagpersoner. Men jeg må tenke, er det saklig grunn for reaksjonen eller er det rent følelsesmessig, sier Lang-Ree?

– Jeg forstår heller ikke styrken på reaksjonene. Jeg fikk en mail i dag tidlig hvor det sto: "Ikke tøm Lillehammer". Hvor tar de det fra, spør hun?

Men på bakgrunn av denne støyen valgte hun altså å fremme et forslag om å utsette de sakene som skapte mest uro.

– Vi, som styre i et så stort helseforetak, kan ikke overse den politiske uroen som er i ferd med å bygge seg opp, sa hun.

Ønsket et samlet styre

Men hun ønsket også størst mulig enighet i styret om et vedtak, og det fikk hun ikke med sitt utsettelsesforslag.

Les alt om sjukehusstriden her:

Nytt hovedsykehus i Innlandet