Normal

Trygdemisbruk motiv for drap

Under den første dagen i lagmannsretten i dag sa aktor at trygdemisbruk også har vært motiv for drapet.

De tiltalte i Søndre Land-saken planla drapet på Jan Petter Aarstad. Det mener aktor i dobbeltdrapsaken, Torbjørn Klundseter.

Under den første dagen i lagmannsretten i dag sa aktor at trygdemisbruk også har vært motiv for drapet.

Klundseter har hatt sitt innledningsforedrag i dag, og han mener å kunne føre bevise for en grundig gjennomtenkt og planlagt drapshandling, forteller reporter Dag Kessel som fulgte saken i dag.

Nye vitner

Berit Thorstensen sa seg ikke skyldig da ankesaka etter dobbeltdrapet på Søndre Land starta i dag.

Forsvarerne til Berit Thorstensen vil kalle inn nye vitner, og de merer at disse vitnene skal kunne nedtone den lederrollen som tingretten mer at hun har hatt.

Alle de fem som var tiltalt for drapene ble i tingretten dømt til fengsel i mellom 17 og 21 år.

Samtlige anket, og ankesaken behandles nå i Eidsivating lagmannsrett på Hamar.

I morgen skal Berit Thorstensen forklare seg i retten. Det er satt av åtte uker til saken.