Politiet undersøker lekkasjer fra drapsetterforskning

Politiet undersøker nå hvordan bevis etter drapet på Dokka-mannen Nils Olav Bakken har havnet i media. – Det er alvorlig, sier politiadvokat, Kristian Johansen.

Boligen til Nils Olav Bakken (49).

AVSPERRET: I dette huset bodde Dokka-mannen Nils Olav Bakken som ble funnet drept i et bål 3. september 2016.

Foto: Henrik Skolt / NTB scanpix

Det var VG som denne uka publiserte flere sentrale bevis, blant annet bilde fra et overvåkningskamera som viser at en av de siktede setter ei bensinkanne i bagasjerommet på en bil på drapskvelden.

Politiadvokat Kristian Johansen i Innlandet politidistrikt

ALVORLIG: Politiadvokat Kristian Johansen i Innlandet politidistrikt mener det er uheldig når slike opplysninger lekkes til media.

Foto: Jorun Vang / NRK

– Politiet kjenner til at VG har fått opplysninger om saken, vi vet ikke hvordan VG har fått disse opplysningene, så det undersøker vi nå internt, sier politiadvokat Johansen.

Nils Olav Bakken (49) ble funnet død 3. september 2016. Han ble funnet forkullet i et bål ved en skogsvei i Søndre Land i Oppland. Politiet slo raskt fast at han var blitt drept. I november ble tre personer siktet for drapet.

Alvorlige lekkasjer

Johansen mener det generelt er svært uheldig at detaljerte opplysninger om saken kommer ut i media.

– Det er alvorlig siden saken ikke er ferdig etterforsket.

– Hvor kan lekkasjene ha oppstått?

– Det vet vi ikke noe om, så det undersøker vi nærmere nå, sier Johansen.

Han ønsker ikke å spekulere i hva som kan skje med den eller de som eventuelt har lekket, men legger til at det er straffbart å lekke taushetsbelagte opplysninger.

– Ikke til å tro

Per Espen Eid er forsvarer for mannen i 30-årene som er siktet for drapet på Bakken. Han reagerer sterkt på lekkasjene som skjer i saken.

Per Espen Eid

FORSVARER: Per Espen Eid er forsvarer for mannen i 30-årene som er siktet for drapet på Nils Olav Bakken.

Foto: Peter Talos / NTB scanpix

– Det er ikke til å tro. Her sitter jeg med en klient som fortsatt er underlagt restriksjoner, og jeg har ikke lov til å fortelle han nesten noe av hva som står i dokumentene, siden de er klausulert, men han kan lese i VG om hva andre siktede har uttalt i saken, sier Eid.

Eid mener det blir vanskelig når han da ikke kan si til sin klient om opplysningene VG kommer med fra anonyme kilder er korrekte eller ikke, da det er klausulert.

Ba SEFO se på saken

Allerede i november ba Eid påtalemyndigheten om å la Spesialenheten for politisaker se på saken, etter mistanke om flere lekkasjer. Politiet startet da undersøkelser.

– Før noen hadde tilstått i den kritiske fasen av etterforskningen, kommer VG og spør meg om kommentar angående DNA-funn på åstedet av min klient.

Det samme skal ha skjedd da mannen i 30-årene tilstod 9. januar. Da hadde Eid knapt kommet tilbake til kontoret før VG ringte å ba om kommentar på tilståelsen.

VG ville ikke si hvor opplysningene kom fra.

NRK har også vært i kontakt med VG som ikke vil kommentere noe rundt saken av hensyn til kildevernet.