Støtter Listhaug, men svarer ikke på spørsmål

Lokale Frp- og Høyre-topper støtter justisminister Sylvi Listhaugs utspill på sosiale medier om at Arbeiderpartiet er mer opptatt av terroristers rettigheter enn folks sikkerhet. Men flere fant ikke tid til intervju med NRK om saken.

Tor Andre Johnsen

STØTTE: Tor Andre Johnsen (Frp) støtter Listhaug, men hadde ikke tid til å svare på NRks spørsmål.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Det var før helga at justisministeren la ut den kontroversielle uttalelsen på Facebook.

Bakgrunnen var at samtlige partier på Stortinget stemte ned et forslag fra Høyre og Arbeiderpartiet om at Justisdepartementet kan frata statsborgerskapet fra personer som kan mistenkes for å true rikets sikkerhet. Arbeiderpartiet mener at dette må skje innenfor rettssystemet. Jonas Gahr Støre reagerte sterkt både på timingen ved at utspillet kom samme dag som Utøya-filmen kom på norske kinoer, og at Arbeiderpartiet som har blitt rammet av terror utsettes for slike beskyldninger.

Les: Støre med kraftig kritikk av Listhaug: – Nedverdigende, lavnivå og veldig trist

Støtte fra topper

Nyvalgt leder for Innlandet Høyre, Lise Berger Svenkerud

STØTTE: Leder i Innlandet Høyre Lise Berger Svenkerud støttet Listhaug på Facebook, men svarte ikke på NRks gjentatte henvendelser.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Men utspillet fra Listhaug får støtte fra flere lokale Høyre- og Frp-topper. Leder for Innlandet Høyre, Lise Berger Svenkerud, gjorde seg utilgjengelig for NRK, men ifølge Østlendingen trykket hun "like" på Listhaugs utspill.

Les: Østlendingen - Høyre-leder trykte liker på omstridt Listhaug-innlegg

Stortingsrepresentant Tor Andre Jonhsen for Hedmark Frp fant ikke tid til å svare på NRK`s spørsmål om hvordan utspillet kan oppleves for pårørende etter Utøya eller timingen på utspillet. Han var opptatt i møter og kunne ikke svare på NRks spørsmål verken på telefon eller på mail.

Men han skriver i en e-post at : " Ap går imot å innføre et forebyggende tiltak mot terror av hensyn til antatte terroristers rettssikkerhet. Hvordan kan det forklares på noe annen måte enn at de setter terroristers rettigheter foran nasjonens sikkerhet?

I e-posten er Johnsen ellers opptatt av hvorfor media ikke konfronterer Ap med at de er imot å ta ta fra potensielle terrorister passet, og at det er trist at debatten sporer helt av og at fokuset burde vært på Ap og at de ikke vil ta fra terroristene passet.

Full støtte

Morten Ørsal Johansen

FULL STØTTE: Oppland Frps Morten Ørsal Johansen gir full støtte til Sylvi Listhaug.

Foto: Fremskrittspartiet

Men en som lot seg intervjue var Oppland Frps stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen. Og han støtter Listhaug.

– Det er ikke noe tvil om det. Det ser ut til at en del politikere fortsatt ligger og sover når det gjelder sikkerhet i Norge. Da syns jeg det er greit at justisministeren spissformulerer seg slik at endel prøver å våkne. Og så får de prøve å holde debatten på nivået den bør være, og ikke angripe budbringeren.

Han mener utspillet ikke har noe med Utøya å gjøre, og at det er et ønske om å ta bort fokuset.

– Det er det ingen tvil om. Da tar en fokuset bort fra saken og det er kanskje det noen ønsker å gjøre. Å trekke inn Utøya blir utidig. Det var en forferdelig terrorhandling, men har ikke noe med denne saken å gjøre.

– Men forstår du hvis noen i Arbeiderpartiet pårørernde og etterlatte får høre av justisminsteren at Arbeiderpartiet er mer opptatt av terroristers rettigheter. Hvordan tror du de opplever de?

– Det er jo det som er fakta. Når de ikke er med på å gjøre de tiltak som kan gjøre det bedre og sikrere i Norge må det jo være en grunn for det. Da er det kanskje at de er mer opptatt av terroristenes rettigheter da.

Ørsal synes ikke det er en dårlig timing at utspillet kom samtidig som at Utøya-filmen kom på kino:

– Nei, det syns jeg ikke spiller noen rolle. Det er nå saken går. Det er nå forslaget vårt ble stemt ned i Stortinget. Da kan vi ikke vente et år med å uttale oss om det.