Stjernen - kongesjaluppen (1899)

 

Stjernen
Foto: Mjøssamlingen

Mange bilister som trafikerer E-6 gjennom Ringsaker husker den ennå, båten som lå halvveis på land innerst i Furnesfjorden. De visste nok ikke at båten hadde gjort tjeneste som kongesjalupp. Både kong Oscar og Kong Haakon hadde brukt båten.

Lystfartøy for kongelige

Båten ble bygd i 1899 og var utstyrt med danpmaskin. De første årene var båten brukt som lystfartøy for kongefamilien.

I 1946 ble den solgt til Brede Gulliksen, som gjorde den om til lastebåt. I 1955 overtok Erling Bjerkek båten. Han drev sementstøperi på Kapp og båten fraktet grus fra Brøttum til Kapp.

Etter flere eierskifter ble båten mer og mer forkommen. I 1995 forbarmet venner av Marinemuseet i Horten seg over båten. De fikk transportert den til marinebyen og den ble restaurert. Noen sjøbåt var derimot Stjernen aldri, den ble omtalt som marineoffiserenes skrekk!