Slutter i rovviltnemnda

Tre av medlemmene i rovviltnemnda i Oppland legger ned vervene sine. Disse tre er leder Aud Hove fra Sp, nestleder Ragnar Nordgreen fra Ap og Mariann Isumhaugen fra Ap. De legger ned vervene i protest etter at miljøministeren sa nei til ulvejakt.