Dømt til fengsel for seksuell omgang med psykisk utviklingshemmet

En mann fra Glåmdal-distriktet er dømt til ett år og seks måneders fengsel for seksuell omgang med en lettere psykisk utviklingshemmet kvinne. Seks måneder av straffen gjøres betinget.

Glåmdal tingrett

Rettssaken mot mannen gikk i Glåmdal tingrett i Kongsvinger i begynnelsen av april.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Mannen i 40-årene var tiltalt for å ha skaffet seg seksuell omgang ved å utnytte noens psykiske lidelse eller psykiske utviklingshemming.

Han nektet straffskyld da rettssaken startet mot ham i Glåmdal tingrett.

– Ikke voldtekt

Han er nå dømt til 18 måneders fengsel, der seks måneders gjøres betinget med en prøvetid på to år.

Glåmdal tingrett mener det er bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte og fornærmede hadde seksuell kontakt flere ganger i løpet av 2011.

Retten mener ikke det finnes bevis for at den seksuelle kontakten var voldtekt, blant annet fordi fornærmede i tekstmeldinger ga uttrykk for at hun ønsket kontakt med mannen. I dommeravhør skal kvinnen at gitt uttrykk for at hun ikke ønsket sex, men at det var vanskelig å si nei.

Kvinnen er lettere psykisk utviklingshemmet, og noen vitner har i retten forklart at dette er lett å oppdage, mens andre vitner mener at det ikke er så lett.

Retten mener at en normal person vil forstå at fornærmede har en eller annen sykdom eller lidelse, men retten ser ikke bort ifra at mannen ikke skjønte dette. Men retten mener at det er helt klart at tiltalte visste at kontakten ikke var bra, fordi han fikk beskjed fra kommunen om dette.

Må betale oppreisning

Da det gjelder straffeutmåling mener retten at det er skjerpende at kvinnen er psykisk utviklingshemmet, og at hun har behov for bistand og oppfølgning.

I dommen står det: «Det må utmåles en relativ lang fengselsstraff i en så alvorlig sak som det her er tale om. Allmennpreventive hensyn tilsier også at det reageres strengt for å beskytte psykisk utviklingshemmede mot seksuell utnyttelse.»

Retten finner det formildende at den dømte har erkjent de faktiske forholdene fra begynnelsen, men han mener det skjedde frivillig.

Mannen er også dømt til å betale kvinnen en oppreisning på 100 000 kroner.