Sauebonde gir opp etter rovdyrtap

Sauebonde Inge Bekkelund i Åmot gir opp på grunn av rovdyrtap. Selv om beitemarka hans er utenfor rovdyrsona, er tapene blitt for store. Etter ti år som sauebonde, er det nå slutt.

Sauebonde Inge Bekkelund i Åmot gir opp på grunn av rovdyrtap. Selv om beitemarka hans er utenfor rovdyrsona, har tapene blitt for store. Etter ti år som sauebonde, er det nå slutt.

Nok en sauebonde gir seg

Sauene i beitelaget på Skramstadsætra på Hedmarksvidda må nå bort fra utmarksbeite på grunn av rovdyrfare.

– Jeg slutter

– Rovdyrsituasjonen er blitt så ille at jeg har bestemt meg for å slutte. Før var det en stor glede å gå til fjells for å se etter dyra. Nå er det blitt det verste jeg vet, sier sauebonde Inge Bekkelund som tror det er lite sau igjen på Hedmarksvidda om fem år.

Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum

Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum: - Rovdyrforliket har virket, men vi har ikke klart å felle skadedyra.

Foto: Frode Meskau / NRK

– Trist å høre og jeg kan skjønne den enkelte sauebonde som har store tap, men i rovdyrforliket står det at rovdyr med stort skadepotensiale utenfor sona, skal tas ut, og det er miljøforvaltningens oppgave.

Sanker inn 4000 sau

– I løpet av tre døgn hadde vi ulv, bjørn, jerv og kongeørn på dyra våre. Og dette er altså i prioriterte beiteområder, forteller Bekkelund.

Sauebonde Inge Bekkelund.

Inge Bekkelund gir opp etter ti år som sauebonde på Hedmarken.

Foto: Frode Meskau / NRK

– De første åra mistet vi en til to sauer hvert år. De siste tre åra har jeg mistet 65 av produksjonsdyra. Det gjør det ikke mulig å drive målrettet avl. Alt blir ødelagt, økonomien blir elendig, og belastningen for dyr og mennesker er blitt altfor tung å bære.

Sauebonde gir opp.

Inge Bekkelund har mistet 65 produksjonsdyr de siste tre åra.

Foto: Frode Meskau / NRK

Rundt 4000 sau sankes fra utmarksbeite nesten en måned tidligere enn planlagt på grunn av rovdyrskader utenfor rovdyrsona i Hedmark. Det viser tall fra Fylkesmannen i Hedmark, som gir tilskudd til dette.

Fylkesmannen i Oppland har foreløpig ikke fått noen søknader om tilskudd til akuttsanking.

Mattilsynet bekymret

Torodd Silset, Mattilsynet.

Torodd Silseth i Mattilsynet er bekymret for rovdyrsituasjonen.

Foto: Frode Meskau / NRK

Torodd Silseth i Mattilsynet er bekymret for situasjonen utenfor rovdyrsona.

– Hittil i år er det gitt 15-20 fellingstillatelser på freda rovdyr utenfor rovdyrsona, men det er ikke felt ett eneste rovdyr på skadefellingstillatelse.

– I sommer er det gitt effektive fellingstillatelser, så rovdyrforliket har fungert veldig bra, men det har vist seg veldig vanskelig å få tatt ut rovdyra. Dette vil jeg ta opp med Miljøvernministeren, for det hjelper ikke med vedtak hvis en ikke klarer å felle dyret, sier landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum.

Silseth roser sauebøndene i Innlandet for selv å ta ansvar for dyra sine.

– Vi har ikke gitt ett eneste pålegg om tidligsanking, sier han.