Røykutvikling fra leilighet

Det var meldt om røykutvikling fra en leilighet på Odnes i Søndre Land i formiddag. Det var ingen hjemme på adressen. Røyken skyldes at komfyren har stått på. Leiligheten er utluftet.