Nødvendig omstilling

Rigmor Aasrud vil satse på omstilling i næringslivet slik at nye arbeidsplasser kan gro fram.

Rigmor Aasrud, Oppland Ap

Lokale spørsmål:

1. Hvilken sak er den viktigste Oppland-saken for deg?

- Det viktigste er å sikre alle arbeid og utdanning, og sørge for at alle som trenger omsorgstilbud får det.

2. Hva kan gjøres for å sikre arbeidsplassene i Oppland?

- Sørge for at næringslivet kan omstilles slik at vi kan skape nye arbeidsplasser og at vi styrker oss som reiseliv og kulturformidlerfylke.

Rv 4 og Gjøvikbanen

3. Bør flere kommuner i Oppland slå seg sammen?

- Hvis kommunene vil det, er det selvsagt en mulighet, men ikke nødvendig.

4. Hva er den viktigste samferdselsoppgaven i Innlandet de neste årene?

- Oppland arbeiderparti har holdt fast ved sine prioriteringer i mange år – det er viktig at vi holder fast på dette. For meg er selvsagt R4 og Gjøvikbanen viktig.

5. Hvordan kan vi hindre fraflytting fra bygdene våre?

- Nyskaping og en sterk kommuneøkonomi.

Felles spørsmål:

1. Hva har vært avgjørende for DITT partivalg?

- Like muligheter til utdanning.

Satser på fellesskap

2. Hvilken sak er den viktigste for DEG å kjempe for de neste fire årene?

- At vi fortsatt satser på fellesskapsløsninger.

3. Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- At vi deler en felles samfunnsvisjon.

4. Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

- Rødgrønnt.

5. Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

- FrP står lengst fra meg politisk.

Listetopper i Oppland