Påstand om fengsel for drapstrusler

Aktor la i ettermiddag ned påstand om at kroaten og Johan Skjalg Lund bør dømmes til fengsel for å ha lagt drapsplaner.

Jon Skjalg
Foto: NRK

Kroaten og Johan Skjalg Lund bør dømmes til henholdsvis to år og seks måneder og tre år og ni måneders fengsel. De to andre av de fire tiltale bør frifinnes, sa aktor i tingretten i ettermiddag.

I alt fire menn står tiltalt i Solør tingrett for å ha planlagt å drepe en politimann fra Åsnes og en skatterevisor fra Hamar.  

En av de tiltale, og politiets hovedvitne i saken, er kroaten. Han ble pågrepet i november 2004, og fortalte i avhør at han hadde blitt tilbudt 250 000 kroner for å ta livet av politibetjenten og skatterevisoren. Han hevder også at de tre andre tiltalte skulle ordne våpen.

Aktor ba i dag om at kroaten dømmes til to år og seks måneders fengsel.

Ber om frifinnelse for de andre

Aktor mener at det ikke er bevis for at de to andre, en kongsvingermann og en forretningsmann, har vært med på drapsplanleggingen. Aktor, statsadvokat Tormod Bakke mener derfor disse må frifinnes for dette.

-  Slik jeg ser det finnes det ikke tilstrekkelig bevis for å få dømt disse to for drapsplanlegging, sier Bakke.  

Derimot mener aktor at forretningsmannen fra Åsnes bør dømmes for trusler og trusler om vold. Johan Skjalg Lund og kongsvingermannen bør dømmes for å ha skaffet eller oppbevart skytevåpen eller sprengstoff i den hensikt å begå en forbrytelse eller medvirket til dette. Kongsvingermannen bør 8 måneder fengsel, mener aktor.