Mange unngår nye riksveg 4

To lokalveger på Hadeland har hatt sju- og firedobling av trafikken etter at nye riksveg 4 ble åpnet. Ordfører i Lunner, Harald Tyrdal, sier at det blir lavere bompengetakst 1. mars., og at de vil avvente siutasjonen for å se om dette hjelper.