Likestillingsombudet er for permisjonsordningen: – Overrasket over motreaksjonene

Mens Likestillingsombudet snakker varmt om den nye ordningen, engasjerer flere titusener seg i motstandsgrupper på Facebook.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Inger Bjurstrøm

FORNØYD MED ORDNINGEN: Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Foto: Likestillings- og diskrimineringsombudet

Foreldre fortviler over den nye permisjonsordningen. Flere sier at de mister både lønn og permisjonsuker grunnet den nye tredelingen, med tvungen 15 uker til hver av foreldrene, samt 16 uker til fordeling.

Selv om partier som stemte for ordningen nå i ettertid er skeptiske til den, forsvarer Likestillingsombudet den.

– Tredeling er et riktig steg for likestillingen. Samfunnet stiller et helt klart krav til at fedre skal være omsorgspersoner på lik linje med mødre, sier Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Hun mener en slik ordning vil styrke fedrenes mulighet ovenfor arbeidsgiverne til å ta sin del av permisjonen.

– Må gi foreldre tillit

Mange har engasjert seg etter misnøye mot den nye ordningen. Facebook-gruppen «Permisjonen burde foreldre fordele» har over 25 tusen medlemmer i skrivende stund. Initiativtaker bak gruppen, Marthe Lilleborge, har et klart budskap til myndighetene.

Marthe Lilleborge

ENGASJERT: Marthe Lilleborge.

Foto: Privat

– Det handler om valgfrihet, det er ikke snakk om en kamp mellom mor og far. Folk må få tilliten til at de kan dele permisjonen på egen hånd, sier Lilleborge.

Denne meningen deler hun altså med flere titusener andre mennesker. Lillebo forteller at foreldre ikke føler at situasjonen deres blir sett av politikere. I Facebook-gruppen deler fortvilte medlemmer historier. De lever i forskjellige deler av landet, med yrker og statuser som ikke passer inn under ordningen.

– Målet med engasjementet er å reversere tredelinga. Jeg synes det er paradoksalt at vi i en borgerlig regjeringen opplever overformynderi, sier Lilleborge.

– Hvorfor tror du så mange mennesker engasjerer seg i dette?

– Barselperioden er en veldig sårbar fase. Det handler om folks privatliv, og mange føler at myndigheten gjør et overtramp med denne ordningen. Det er barna det til slutt går ut over, dersom foreldre ikke tar ut sin del, sier hun.

– Bra for alle parter

Det er ikke Oda Gilleberg enig i. Hun er medmor, og har dermed de samme rettighetene som en far har, i tillegg til at hun selv skal føde i mai. Hun mener at det beste for barna vil være en tredelt permisjonsordning, slik vi har i dag.

Oda Gilleberg

FOR ORDNINGEN: Oda Gilleberg er for dagens tredelte permisjonsordning, og mener den er med på å opprettholde likestillingen mellom mor og medmor/far.

Foto: Privat

– Jeg tror at mer permisjon til medmødre og fedre er bra for alle parter. Tredelt permisjon kan gjøre at barnet får etablert trygg og god kontakt med begge foreldrene tidlig, sier hun.

Hun mener ordningen vil kunne bidra til at begge foreldrene kan være til stede for barnet på en bedre måte, også etter permisjonentiden.

– Når begge foreldrene kjenner barnets behov og rutiner like godt, vil det bli en likere fordeling av ansvar og omsorgsoppgaver mellom foreldrene, også på sikt, sier Gilleberg.

Overrasket over reaksjonene

Gilleberg får støtte av Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm, som er overrasket over de voldsomme reaksjonene på innføringen av tredelingen.

– Det er ikke lenge siden vi hadde en ordning med 14 uker for far. Forskjellen er ikke stor i forhold til det, sier hun.

Bjurstrøm legger til at nye ordninger ofte skaper usikkerhet og nye utfordringer, og at folk kan oppleve de som problematiske. Hun tror likevel at foreldre kommer til å tilpasse seg, og at det etter hvert vil gå fint.

Vi ser at far i realiteten tar den delen han har krav på. Gir vi han ti uker, tar han ti uker. Får han femten, tar han trolig det også. Undersøkelser viser også at menn ønsker lengre fedrekvoter, sier Bjurstrøm.

Familien Rykhus/Storlien er misfornøyde med nye permisjonsregler.

UTFORDRING: Familien Rykhus/Storlien synes ikke de nye reglene tar hensyn til at familier er forskjellige, at folk har ulike jobber, og at man opplever både fødsel og tida etter på ulik måte. – Ammefri er ikke noe godt argument. Hva hvis mor jobber langt unna, eller ikke har en jobb som lar seg kombinere med mange pauser, sier de.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK