Lettere skadd

Føreren som kjørte av veien på fylkesvei 450 mellom Velta og Vermundsjøen er lettere skadd.og sjekkes nå av helsepersonell, skriver politiet.