Kvinne siktet for underslag fra kirken

En kvinne fra Hedmark skal ha overført i overkant av 150 000 kroner fra to kirkelige fellesråd til sin egen private konto.

– Saken dreier seg om underslag på til sammen 152 000 kroner, og som ble gjennomført i fjor vår, sier politiadvokat og leder for økokrimseksjonen i Hedmark, Richard Røed.

To overføringer

Ved to anledninger skal kvinnen ha overført penger fra to kirkelige fellesråd til sin egen konto. I mars i fjor overførte hun 95 000 kroner og i mai i fjor overførte hun 47 000 kroner.

Richard Røed

– Kvinnen som er siktet for underslag har erkjent de faktiske forhold i politiavhør, ifølge politiadvokat Richard Røed.

Foto: Linda Vespestad / NRK

– Politiet og påtalemyndigheten ser alvorlig på saken, siden det er mye penger for et forholdsvis lite kirkelig fellesråd.

Det var det kirkelige fellesrådet som anmeldte saken til politiet i fjor sommer, etter at de hadde oppdaget uregelmessige uttak fra deres konto.

Erkjenner

Ifølge Røed gikk mistanken fort til kvinnen som nå er siktet.

– Hun har vært i avhør hos politiet. Hun har erkjent straffskyld og at hun har begått de handlingene hun er siktet for.

Siden kvinnen har erkjent skulle saken gå som en tilståelsessak i tingretten, men der møtte hun ikke og saken er nå sendt tilbake til politiet.

– Tilståelsessak er en frivillig ordning, og det kan være flere grunner til at hun ikke møtte. Det som normalt skjer da man ikke møter er at det vil bli berammet en vanlig rettssak. Den vil være med vitner, man går igjennom bevisene og hennes forklaring, sier politiadvokat Røed.

Kvinnen er siktet for brudd på straffelovens paragraf 324, som har en strafferamme på fengsel i inntil to år. Det er foreløpig ikke klart når en eventuell rettssak vil gå.

Politiet i Hedmark har i løpet av kort tid hatt to underslagssaker fra kirkelige fellesråd, men Røed mener dette dreier seg om tilfeldigheter.