Krever svar om høye ritalin-doser

Fylkeslegen i Hedmark ber Sykehuset Innlandet om å redegjøre for hvorfor den overgrepsdømte elverumsingen fikk foreskrevet daglige doser Ritalin som var seks ganger høyere enn anbefalt.

Fylkeslegen i Hedmark, Trond Lutnæs

Fylkeslege i Hedmark, Trond Lutnæs, krever svar fra Sykehuset Innlandet om foreskrevning av store doser Ritalin.

Foto: Bjørn Anders Sørli / NRK

Under rettssaken mot mannen, som er dømt til 15 års forvaring for å ha dopet ned og voldtatt flere kvinner, kom det fram at en apoteker i Elverum hadde reagert på dosene som var foreskrevet.

Fylkeslegen har undersøkt saken og sier det er foreskrevet unormalt store doser.

I følge Østlendingen er det en toppsjef innen psykiatrien på Sykehuset Innlandet som har skrevet ut ritalin-dosene. Det skal også ha blitt utskrevet store mengder ritalin til tre andre pasienter.

– Vi ser at det er gitt doser av sentralstimulerende legemidler utover det som er anbefalt og vi vil gå nærmere inn i saken for å se hvordan dette forholder seg, sier fylkeslege Trond Lutnæs.

Ritalin er et sentralstimulerende middel som blant annet brukes i forhold til ADHD-pasienter under tilsyn av spesialist.

Avventer vurdering

Fylkeslegen vil be om journalopplysninger og medikamentopplysninger og en vurdering av de faktiske forhold i saken og i hvilken grad dette er i samsvar med sykehusets rutiner på området.

Trond Lutnæs vil ikke si noe mer om hvordan han ser på saken før de har fått denne informasjonen.

– Da må vi vurdere dette i forhold til den faglige standarden på området. Så må vi også se etter om det er innenfor kravet til forsvarlig virksomhet som ligger i helsepersonelloven, sier han.