NRK Meny
Normal

Krav fra NAV ga lavere sykefravær

Krav om at sykmeldte må jobbe, har ført til en tydelig nedgang i sykefraværet i Hedmark

NAV

NAV i Hedmark er i gang med et pilotprosjekt for å få ned sykemeldingstallene.

Foto: Hans Erik Weiby

Hedmark har vært et pilotprosjekt for NAV i et og et halvt år og resultatene viser seg nå tydelig. NAV Hedmark har skjerpet kravene til å få sykmeldte raskere ut i jobb, og i en ny rapport fra NAV kommer det frem at sykefraværet i Hedmark har falt med mer enn åtte prosent.

Det er tall som NAV-direktør Bjørn Lien er svært tilfreds med.

–Sykefraværet i Hedmark ligger nå omtrent på landsgjennomsnittet, men tidligere var vi blant fylkene med størst sykefravær. Dette har vi snudd og nå blir færre sykmeldte og de sykmeldte friskmeldes raskere enn før, sier Bjørn Lien, direktør i NAV Hedmark.

Bredt samarbeid

NAV følger aktivitetskravet fra Folketrygden der det er et vesentlig poeng å få sykmeldte tilbake til tilrettelagt arbeid så raskt som mulig. Dette fordrer at NAV har et tett samarbeid med leger og arbeidsgivere.

Bjørn Lien

Bjørn Lien er veldig fornøyd med sykefraværstallene i Hedmark det siste året.

Foto: Kurt Sivertsen / NRK

– Vi opplever at arbeidsgivere og leger er positive til tiltakene fra NAV. De har fått støtte fra oss for å kunne ha en tydelig dialog med arbeidstagerne. Slik er det lettere å kommunisere hva slags virkelighet man må forholde seg til som sykmeldt, og det er veldig sentralt, sier Lien.

NAV i Hedmark har så langt spart 82 millioner kroner på tiltakene, og arbeidsgiverne sparer også store summer på kortere sykemeldinger. De som blir sykmeldt kan oppleve kravene som harde, men de fleste ser positivt på det i det lange løp, mener Lien.

– Selv om det kan virke litt tøft der og da, tror jeg at veldig mange av de sykmeldte har hatt en stor fordel av dette i det lange løp. Forskning viser at det verste man gjøre er å gå lenge uten kontakt med arbeidsplassen sin. Da blir det en vanskelig barriere å komme tilbake.

– Var skeptiske

Distriktssekretær i LO i Hedmark innrømmer at de var skeptiske da NAV presenterte ambisjonene om å korte ned sykemeldingsstatistikken.

– Jeg innrømmer at vi møtte dette med en viss skepsis, men vi er også opptatte av at sykemeldte bør raskt ut i jobb. Det virker som om dette tiltaket fungerer bra, og vi har ikke fått noen negative tilbakemeldinger fra våre medlemmer, sier distriktssekretær Bjørn Erik Kokkin.

LO vil følge med på NAVs innsats for å korte ned sykemeldingene videre.

– Bevisstgjøring

Hvert år er det mer enn 200 000 som er sykmeldt i mer enn åtte uker. 60 prosent får unntak fra aktivitetskravet, de aller fleste av medisinske årsaker. Bare fire prosent får unntak fordi arbeidsgiver ikke kan tilrettelegge arbeidssituasjonen.

– Ved å praktisere aktivitetskravet kan man få til en betydelig reduksjon i sykefraværet. Mange er nok ikke klar over at de skal tilbake på jobb så fort som mulig i sykmeldingsperioden, men i Hedmark har vi fått til en vesentlig bevisstgjøring rundt dette, sier Lien.

NAV-prosjektet i Hedmark har fått stor interesse i andre regioner, og i Oppland er det alt innført enkelte lignende krav som praktiseres i Hedmark i dag.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND