NRK Meny
Normal

Vang kommune stiller seg bak Dorna (9)

Dorna (9) har bodd på asylmottaket i Vang i Valdres hele sitt liv. Nå vil Utlendingsnemnda kaste henne og familien ut av landet. Kommunestyret i Vang ber nå om at saken blir vurdert på nytt.

Dorna med venninnene i skolegården i Vang.

FØDT OG OPPVOKST I VANG: Ni år gamle Dorna har bodd i Vang hele sitt liv, og har mange venner her. Nå ber kommunestyret i Vang om at utvisningsvedtaket av henne og familien behandles på nytt.

Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

Vang kommune

ENSTEMMIG: Kommunestyret var enig om å sende en formell henstilling til UNE.

Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

Lokalsamfunnet i Vang i Valdres har engasjert seg kraftig for ni år gamle Dorna og hennes familie etter at Utlendingsnemnda (UNE) har gitt familien på tre beskjed om at de må forlate landet innen 2. juli.

Støttegruppa for Dorna orienterte i dag kommunestyret i Vang om saken og ba politikerne om å bidra i arbeidet med å få omgjort utvisningsvedtaket.

Et enstemmig kommunestyre ble i ettermiddag enig om å sende en formell henstilling til UNE om å behandle saken på nytt.

Kan splitte familien

Dorna ble født på sykehuset i Lillehammer i 2005, og har siden bodd på asylmottaket i Vang sammen med foreldrene.

Foreldrene kommer fra henholdsvis Kina og Iran og traff hverandre som asylsøkere i Oslo i 2003. før de etter hvert flyttet til asylmottaket i Vang.

I 2006 fikk foreldrene endelig avslag på asylsøknaden. De har likevel fortsatt å oppholde seg i Norge, fordi de selv ikke opplever at de har noe land å reise til uten at de må splittes fra deres felles barn, Dorna.

UNE har nå bedt familien om å forlate landet innen 2. juli. Dette innebærer at familien må splittes til Kina og Iran.

Tone Lajord og Elisabeth Hålien har engasjert seg for familien

STØTTEGRUPPE: Tone Lajord og Elisabeth Hålien har engasjert seg for familien. Lajord ba i dag lokalpolitikerne om hjelp.

Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

– Kommunestyret må bidra

Støttegruppa for Dorna ønsker nå at lokalpolitikerne skal komme på banen for å forsøke å endre utvisningsvedtaket fra UNE. Tone Lajord i støttegruppa orienterte i dag politikerne i Vang om familiens situasjon.

– Vi mener kommunestyret, som er et lokalt styrende organ, må bidra til at de besluttende myndighetene UNE og Justis- og beredskapsdepartementet går med på å gi familien opphold på humanisert grunnlag, forklarte Lajord.

Hun mener det hele er helt feil, fordi Dorna er født her i landet, hun har vokst opp her og så at hun plutselig skal kastes ut etter 9 år.

Den ni år gamle jenta og familien har blitt godt mottatt i lokalsamfunnet, og blant de lokale politikerne er det stor støtte for at de bør få bli.

– Dette er snakk om ei jente på ni år som har bodd hele sitt liv i Vang, og som ikke har tilknytning til andre land utover sine egne foreldre, sier gruppeleder for Senterpartiet i Vang, Helge Lajord.

Gruppelederen sier Dorna er hundre prosent vangsgjelding, og at kommunestyret derfor må gjøre det de kan for å la familien på tre bli i kommunen.

Vidar Eltun

MENER VEDTAKET ER FEIL: Ordfører i Vang, Vidar Eltun, sier kommunestyret mener vedtaket om utvisning av Dorna og hennes familie er feil.

Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

Ber om ny behandling

Før kommunestyremøtet fortalte ordførere Vidar Eltun at han håper Dorna og familien skal få fortsette å bo i kommunen og at han støtter aksjonen for å omgjøre utvisningsvedtaket.

– Det er en veldig positiv familie, så vi ønsker for all del at de får fortsette å bo her, sa Eltun.

Et enstemmig kommunestyre vedtok i ettermiddag å sende en offentlig henstilling til UNE om å behandle saken til Dorna og familien på nytt.

– Vi mener at beslutningen som UNE har tatt i denne saken er feil, spesielt med tanke på at Dorna tilhører gruppen barn som nå står i en særstilling med tanke på et nytt regelverk, forklarer ordføreren.

Regjeringen har i samarbeid med Venstre og KrF sendt ut et forslag til endring i regelverket om barn som har oppholdt seg lenge i Norge.

Forslaget går ut på permanente endringer i regelverket for lengeværende barn. Men det ligger fremdeles ute på høring i Stortinget, og høringsfristen utgår den 6. september 2014.

– Derfor ber vi at saken til Dorna og familien vurderes på nytt når dette er klart, forklarer ordføreren.

Det har ikke lykkes NRK å få en kommentar fra UNE.