Hopp til innhold

Nye regler kan gi Dorna (9) rett til å bli

Dorna har bodd hele sitt liv i Vang i Valdres, men skal nå sendes ut av landet. Forslag til endringer i regelverket kan gi niåringen rett til å bli i landet allikevel.

Dorna ved pianoet, hjemme i Vang.

NYTT REGELVERK KAN REDDE DORNA: En ny forskrift om lengeværende barn trer i kraft den 1. juli. Den åpner opp for å la barn som har bodd lenge i Norge får bli i landet.

Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

Behandlingen av denne saken har vært krevende.

Seksjonssjef Georg Magne Rønnevig i UNE.

For ni år siden kom Dorna til verden på Lillehammer sykehus. Siden den gang har hun bodd sammen med foreldrene sine på asylmottaket i Vang i Valdres.

Her har hun og familien blitt godt tatt imot av lokalsamfunnet, og Dorna har mange norske venner. Men Utlendingsnemnda (UNE) har gitt familien beskjed om å forlate landet innen den 2. juli.

Høringsfrist til september

Regjeringen har i samarbeid med Venstre og KrF sendt ut et forslag til endring i regelverket om barn som har oppholdt seg lenge i Norge. Endringene kan gi Dorna rett til å bli værende i Norge. Høringsfristen for et forslag om en engangsløsning for lengeværende barn går ut 1. juli, dagen før Dorna og foreldrene skal sendes ut.

Det andre forslaget går ut på permanente endringer i regelverket for lengeværende barn. Men det ligger fremdeles ute på høring i Stortinget, og høringsfristen utgår den 6. september 2014.

Det er to måneder etter at Dorna og familien har fått frist fra UNE til å forlate landet.

SV's Karin Andersen har også engasjert seg i saken. Hun sier SV foreslo å la alle saker med lengeværende barn om å ligge inntil det nye regelverket er på plass.

– Dette forlaget ble stemt ned i Stortinget, og det er jeg lei meg for. Da blir jo familier sendt ut i mellomtida, og de får ingen sjanse til å prøve saken sin mot det nye regelverket, og det mener vi er feil, sier hun til NRK.

Kan splitte familien

Foreldrene til Dorna kommer fra henholdsvis Kina og Iran. De traff hverandre som asylsøkere i Oslo 2003 og flyttet etter hvert til mottaket i Vang.

I 2006 fikk foreldrene endelig avslag på asylsøknaden. De har likevel fortsatt å oppholde seg i Norge, fordi de selv ikke opplever at de har noe land å reise til uten at de må splittes fra deres felles barn, Dorna.

Men UNE har nå allikevel gitt familien beskjed om å forlate landet, og familien må splittes til Kina og Iran.

Seksjonssjef i UNE, Geir Magne Rønnevig, sier dette har vært en krevende vurdering, hvor ulike hensyn har blitt veid opp mot hverandre.

– Flertallet i nemnda har lagt avgjørende vekt på både allmennpreventive hensyn, og på innvandringsregulerende hensyn, sier Rønnevig.

Den viktigste grunnen til avslaget var at foreldrene ikke har fremskaffet gyldig id.

Dorna med mor og far, Fulan Yang og Alireza Minay.

KAN BLI SPLITTET: Dorna med mor og far, Fulan Yang og Alireza Minay. Foreldrene er fra henholdsvis Iran og Kina, og familien vil sannsynligvis bli splittet ved utsendelse.

Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

– Svakt argument

Et mindretall i nemnda mente derimot at barnets beste måtte veie tyngst i denne saken, og at familien derfor burde få oppholdstillatelse.

Også generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Ann-Magrit Austenå, mener nemnda ikke har lagt nok vekt hensynet til barnets beste i behandlingen av denne saken.

– Familien som familie er norsk. Det er i Norge de har blitt en familie og de har fått et barn i Norge. Det er det som er utgangspunktet for å vurdere både barnets beste og respekten for denne familiens enhet, mener Austenå.

Generalsekretæren mener argumentet om å om å kaste ut familien på grunn av allmennpreventive hensyn er for svakt.

– Det er ikke mange familier som denne i Norge. Så redselen for at det vil tiltrekke seg mange lignende familier ved å gi dem opphold mener vi i NOAS er sterkt overdrevet.

Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS

– SVAKE ARGUMENT: Generalsekretær i NOAS, Ann-Magrit Austenå, mener argumentet om å kaste ut familien av allmennpreventive hensyn er for svakt.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Frp reagerer på utvisningen

Fremskrittspartiet har også engasjert seg i Dorna sin sak. Olaf Nils Diserud er fylkesleder i Oppland Frp. Han sier det er brutalt at niåringen, som ikke kjenner en annen tilværelse enn livet i Valdres-kommunen, nå risikerer å sendt ut av Norge og splittet fra en av foreldrene.

– Som far så ikke jeg noe problem med å se den forferdelige situasjonen som de har kommet opp i, sier Diserud.

Han reagerer utlendingsmyndighetenes lange behandlingstid av denne saken.

– Dette er personer som har vært i Norge i 14 år. Saken burde ha vært avgjort for lenge siden, mener fylkeslederen i Frp, som nå vil ta opp saken med partiet sentralt.

Fylkeslederen i Oppland Fremskrittsparti reagerer sterkt på utlendingsmyndighetenes lange behandlingstid av utvisningssaken mot ni år gamle Dorna og hennes foreldre i Vang i Valdres. FRP-lederen tar nå saken opp med partiet sentralt:

Fylkesleder i Oppland Frp, Olaf Nils Diserud, mener behandlingstiden i denne saken har vært altfor lang.

Skal la lengeværende barn bli

I samarbeidsavtalen som inngått av regjeringspartiene sammen med KrF og Venstre i fjor det klart at det skulle gjøres endringer i regelverket for barn som har bodd lenge i Norge uten oppholdstillatelse.

Ifølge forlaget til endring i regelverket skal det legges større vekt på barnes tilknytning til Norge, blant annet barnets tilknytning til venner og nærmiljø og lengden barnet har oppholdt seg i Norge.

Ketil Kjenseth

– BARNETS BESTE VIKTIGST: Venstres Ketil Kjenseth sier hensynet til barnets beste er det viktigste hensynet i denne saken.

Foto: Signe Karin Hotvedt/NRK

Ketil Kjenseth er stortingsrepresentant for Oppland Venstre. Han mener hensynet til barnet er det viktigste hensynet i behandlingen av slike saker

– Det her er en åpenbar sak hvor vi skal sette barnet først. Dorna har bodd i Norge i ni år, og det er det aller viktigste hensynet å ta her, mener Kjenseth.

Flere saker fra Innlandet