NRK Meny
Normal

Knusende dom mot banksjef: Fengsel i to og et halvt år

En tidligere banksjef i Valdres ble dømt på samtlige tiltalepunkter og må betale 11,3 millioner kroner i erstatning hvis dommen blir stående.

Jens Bachke, Økokrim

FIKK NESTEN FULLT GJENNOMSLAG: Aktor i saken, Jens Bachke i Økokrim.

Foto: Jorun Vang / NRK

Aktor krevde tre års fengsel, og fikk medhold fra Oslo tingrett i to og et halvt år for den tidligere banksjefen, som var tiltalt for grov økonomisk utroskap for vel 28 millioner kroner.

Dermed er en lang rettsprosess kommet til veis ende, hvis ikke noen av partene anker. Banksjefen ble suspendert i juli 2011, og Økokrim tok ut tiltale i april i år.

– Vi anker

Per Danielsen

Forsvarer, advokat Per Danielsen, fikk ikke medhold i sin påstand om frifinnelse.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX

Forsvarer, advokat Per Danielsen, har gjennom hele rettssaken lagt vekt på at tiltalte ikke har hatt økonomisk vinning av sine handlinger, og har krevd frifinnelse både i straffesaken og i erstatningsspørsmålet.

– Dette er en gjennomgående streng dom, og mindretallet tok jo dissens på flere av punktene. Vi kommer derfor til å anke, sier Danielsen.

Han mener at en rekke av kravene fra hans tidligere arbeidsgiver er dårlig dokumentert, og at det har vært god nok sikkerhet for flere av låneopptakene i som er nevnt i tiltalebeslutningen.

– Har gitt andre økonomisk vinning

Økokrim har derimot hevdet at han gjennom sine handlinger har gitt andre økonomisk vinning, og i dommen står det at erstatningskravet fra banken "er tilstrekkelig sannsynliggjort".

Oslo tingrett mener at "det foreligger den nødvendige årsakssammenheng mellom disse tapene og tiltaltes utroskapshandlinger".

I følge Økokrim har banksjefen i nesten et helt år fra juli 2010 til juni 2011 innvilget til sammen 16 lån, kreditter og garantier til personer og selskaper på svært sviktende grunnlag, og påført banken store tap. Dommen fra tingretten gir i stor grad medhold på disse punktene.

– Unnvikende forklaringer

Tingretten mener at flere av forklaringene har vært «forbeholdne og unnvikende». Lånene har variert fra 0,2 til 4,8 millioner kroner. Under rettssaken i november ble det ført i alt 13 vitner.