Påpekte for dårlig vedlikehold dagen før kloakkutslippet

Dagen før Hias slapp 31.000 kubikkmeter kloakk ut i Mjøsa var Fylkesmannens miljøvernavdeling på tilsyn. Der fant de at forebyggende vedlikehold ikke var gjennomført.

Kloakkutslipp i Mjøsa, rettsak

Senioringeniør Steinar Østlie hos Fylkesmannen i Hedmark var på to dagers revisjon hos Hias dagen før det store kloakkutslippet i Mjøsa.

Foto: Per Magnussen / NRK

Det fortalte senioringeniør Steinar Østlie hos Fylkesmannens miljøvernavdeling i Hedemarken tingrett i går.

Hias IKS står tiltalt for brudd på Forurensningsloven etter å ha sluppet ut kloakk i Mjøsa i fire dager fra den 15. mars i 2012. Hias nektet å betale en foretaksbot på 750.000 kroner, og saken endte derfor for domstolen.

Påtalemyndigheten mener summen av en rekke feil gjør Hias strafferettslig ansvarlig for utslippene, mens Hias mener årsaken er en tilfeldig rekke sammenfallende uhell.

På besøk dagen før

Annethvert år har Fylkesmannen inspeksjon eller revisjon hos Hias, og i 2012 var de der to dager, den 13. og 14. mars, dagene før utslippet fra anlegget i Sandvika i Stange.

Den ferdige rapporten ble sendt Hias 23. mars. I den ble det anført en rekke anmerkninger. Anmerkninger er påpekninger av forhold som kan gjøres bedre, men som ikke er regelbrudd.

Utgangspunktet var Hias egen internkontroll-rutiner. Etter kloakkutslippet ved Tjuvholmen i 2009, der en kloakkledning sprakk, intensiverte Hias blant annet vedlikeholdsarbeidet.

Men da Fylkesmannen besøkte avfallsselskapet 13. og 14. mars fant de at Hias hadde overskredet sin egen frist for vedlikehold på 400 av 3000 punkter. Et av dem var nivåvipperen som sviktet da kloakken gikk i Mjøsa de fire neste dagene.

Generelt solid inntrykk

Østlie forklarte at Hias i alle årene han har kjent til bedriften likevel gir et solid inntrykk.

Men revisjonen fra mars 2012 førte til flere anmerkninger.

  • Prosedyre for risikovurdering mangler
  • Nestenuhell blir ikke registrert som avvik.
  • Forebyggende vedlikehold er ikke gjennomført

Det var fylkesmannen som anmeldte Hias etter utslippet i 2012. Hias oppdaget ikke feilen før etter fire dager. I utslippstillatelsen står det at utslipp skal oppdages og stoppes innen 24 timer.

I dag fortsetter saken med befaring på anlegget.