Millionbot for kloakkutslipp i Mjøsa til retten i dag

I fire dager rant enorme mengder ubehandlet kloakk rett i Mjøsa. Avfallsselskapet Hias IKS nektet å betale boten på 750.000 kroner. I dag må de møte i retten, og boten er nå en million.

Kloakk Mjøsa

31.000 kubikkmeter kloakk rant ut i Mjøsa i løpet av fire dager i mars 2012. Bildet viser kloakkutslipp fra 2009.

Foto: Jan Egil Løvbak / NRK

Torsdag 15. mars 2012 fra klokka 10 gikk det galt på Hias sitt renseanlegg i Sandvikavegen i Stange. Fra da av, og i fire dager, fram til morgenen mandag 19. mars, rant nesten 31.000 kubikkmeter urenset kloakk rett ut i Mjøsa.

Næringssalter og smittestoffer blandet seg med vannet i innsjøen som også er drikkevannskilde for 80.000 innbyggere i regionen.

Utslippet var Hias sin feil, mente politiet, og ga selskapet en foretaksbot på 750.000 kroner. Men Hias nektet å betale. Utslippet skyldtes et uhell, mente de.

I dag møtes partene i Hedmarken tingrett. Og nå er boten økt til en million.

Ble ikke oppdaget

Klauseie

Politiadvokat Henning Klauseie fører saken for påtalemyndigheten.

Foto: Tom Haakenstad / NRK

«Ingen av de eksisterende arbeidsrutiner og sikkerhetsbarrierer som anlegget og selskapet hadde, forhindret eller avdekket utslippet i perioden» skriver politiet i forelegget.

Det var en teknisk feil i en trykkmåler som ledet til overløpet. I tillegg virket ikke alarmfunksjonen ved overløpet. Dessuten var anleggets driftskontroll ute av drift på grunn av testing. Og ingen ansatte oppdaget feilen ved sine til sammen fire manuelle kontroller, skriver politiet.

Uhell, mener HIAS

– Politiet mener utslippet skyldes forhold som innebærer straffbar uaktsomhet, vi mener det skyldes et hendelig uhell, sier direktør Morten Finborud i Hias. Ut over det vil han ikke kommentere saken mer nå mens den pågår i retten.

Administrerende direktør på HIAS, Morten Finborud

Et uhell, sier direktør Morten Finborud i Hias.

Foto: Halvor Mykleby / NRK

I sitt svarbrev til politiet i 2013 påpekte Hias sine advokater at en slik foretaksstraff ikke ville ha noen preventiv virkning siden Hias alltid har prioritert sikkerhet høyt, og er best i klassen.

Utslipp i 2009

Også i 2009 hadde Hias et større utslipp som pågikk i flere dager uten at det ble oppdaget.

Til NRK sier direktør Finborud at de ikke har hatt større utslipp etter det i 2012, men at det alltid vil komme noe overløp i forbindelse med mye regn eller arbeid på anlegget.

I den opprinnelige boten på 750.000 kroner var summen satt ut fra det at boten ville bli vedtatt. Ved utmålingen ble det derfor lagt inn en strafferabatt. I og med at Hias ikke godtok boten, faller strafferabatten bort. Når saken nå skal til domstolen, er boten derfor satt til en million kroner.

.