Klagar på tilleggskvote

Hedmark Bondelag, Hedmark Sau og Geit og Småbrukarlaget klagar tilleggskvoten for felling av jerv i Hedmark. Dei meiner at kvoten er for lita, sidan det har vore fleire ynglingar i forhold til bestandsmålet i fylket.