NRK Meny
Normal

Kan ikke bli lokale nok

Lokal radioen står sterkt i Solør. Ingen nyhet er for lokal til å sende på frekvens 105.1.

I Solør radion er ingen nyhet for lokal eller for liten. Lista ligger ikke høyt, sier redaktør og eneste faste ansatte, Bjørn-Martin Brandett.

– Uten inntekten vi har av bingoen, så hadde vi ikke overlevd, sier redaktør Bjørn-Martin Brandett.

– Lista ligger ikke akkurat høyt, sier Bjørn-Martin Brandett som er redaktør og den eneste faste ansatte i Solør radioen.

Med det mener han at det kan ikke bli lokalt nok. Sammen med sine mange freelancere, lager de gjerne noe lokalt av det lokale.

Bjørn-Martin Brandett

Redaktør Bjørn-Martin Brandett er eneste faste ansatte i Solør radioen, men lokalradioen har mange freelancere spredt rundt i distriktet.

Foto: Halvor Mykleby / NRK

– Her i Solør så kjenner alle alle. Det har både sine for- og bakdeler, men når det kommer til lokalradio, så synes alle det er moro og interessant å høre om folk de har kjennskap til. Nærhet til stoffet er utrolig viktig for oss, og uten de gode historiene kan vi bare legge ned, sier Brandett.

Ble verdenskjent etter Flisa-dass saken

– Vi holder oss unna de store og tunge politiske sakene, men kan heller lage en lokal sak ut av konsekvensen av et vedtak, sier Brandett.

Do på Flis

Doen på Flisa ble kun stående i 3 1/2 time, etter at Solør radioen hadde satt fokus på hvorfor den ikke ble flyttet.

Foto: Solørradioen

Redaktøren er sammen programleder og freelance Andreas Krantz, kjent for å være kreative i sitt innhold. Etter russefeiringen på Flisa i mai, ble det satt et vannklosett i rundkjøringa i Kaffegata. Denne ble stående der i seks dager, uten at det så ut til at noen hadde tenkt å flytte på den.

– Jeg så den hver dag jeg kjørte på jobb, og tenkte at dette må vi gjøre noe med. Det er jo også en del av vårt samfunnsoppdrag, selv om den ikke løste de store verdensproblemene, ler Brandett.

Programlededueoen bestemte seg for å gjøre dassen til sin sak , og monterte opp kameraer og streamet direkte fra rundkjøringa der dassen stod.

– Sendinga ble kalt Flisa-dassen minutt for minutt, ler Brandett og sier de ble inspirert av minuttsendingene til NRK. I tillegg hadde de gjester i studio og en lokal spåmann som ble spurt ut om hvor lang tid det tok før dassen ville bli fjernet.

– Vi oppfordret folk til å komme å prøvesitte, og hadde innringningskonkurranse om hvor lenge dassen kom til å bli stående, før den ble flyttet. Premien var selvfølgelig et splitter nytt toalett, sponset av en lokal aktør. Alt kunne man se direkte på våre nettsider. Det ble veldig vellykket, og dassen ble fjernet av en privatperson etter 3 1/2 timer, sier Andreas Krantz.

I ettertid ble de oppringt av utenlandsk presse, og de fikk spalteplass i flere aviser rundt om. Spesielt tyske aviser var mektig imponert av Flisadassen minutt for minutt.

Av de største i Norge

Og det virker som Solør radioen har truffet godt i markedet med sitt innhold. Solør radioen er av de største lokalradioene i Norge, og har en oppslutning i sitt nedslagsfelt som er på linje med P1.

On air

Solør radioen har stor oppslutning i sitt område.

Foto: Halvor Mykleby / NRK

I starten på 2000-tallet fikk Østlendingen eierinteresse og kjøpte seg opp i det som da ble kalt Bygderadioen. Etter det skjedde det en omveltning også på lufta. Musikkvalget som gjerne før var preget av gammeldans og svensktopp, ble byttet ut til fordel for mer kommersiell musikk. Det skjedde også en omorganisering blant de ansatte. Den utpregede solørdialekta ble slipt, og det som før kanskje var vanskelig å forstå for ei dame fra Oslo vest, er nå forståelig for folk flest.

– Men fortsatt er det viktig for oss å holde på dialekten og skape tilhørighet. Men ettersom vi utvider til at vi også har nedslagsfelt i Hamar og omegn, så må vi gjøre oss litt mer forståelige, sier Brandett.

Bingo er bærebjelken

Solør radioen lever av reklameinntekter og bingo.

– Uten bingoen hadde vi ikke overlevd, sier Brandett. Inntekten på bingo og reklamer er nesten lik, og bingo på tirsdagskvelder er utrolig populært, sier han.

Flere bingoarrangement kan varsle om nedgang i sommer, men i Solør radioen har den heller gått opp. Yngre så vel som voksne lyttere spiller bingo med stor iver i Solør.

– De fleste bingo spillerne våre er under 60 år, sier Brandett.

Solørradioen

Ingen nyhet er for liten for lokalradioen i Solør.

Foto: Halvor Mykleby / NRK

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND