NRK Meny
Normal

Nå starter jakten på helsepersonell i Valdres

Det nye lokalmedisinske senteret i Valdres må fylle om lag 20 nye stillinger med kompetente fagfolk innen ett år. Det kan bli en utfordring, advarer leder for det lokalmedisinske senteret i Nord-Gudbrandsdal.

Valdres lokalmedisinske senter

20 LEDIGE STILLINGER: Det må rekrutteres til sammen 20 nye sykepleiere, leger, fysioterapeuter og saksbehandlere til det nye lokalmedisinske senteret i Valdres. Ifølge det lokalmedisinske sentret i Nord-Gudbrandsdal ble det en stor utfordring å bemanne alle stillingene

Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

Det er hektisk byggevirksomhet midt i sentrum av Fagernes, hvor det nye lokalmedisinske senteret (LMS) i Valdres skal ligge.

Virksomhetsleder for det nye senteret, Toril Naustdal, håper bygget vil være klart til å ta imot de første pasientene innen utgangen av mai 2015.

Snart starter prosessen med å rekruttere kvalifisert helsepersonell til Fagernes. Men erfaringer fra det lokalmedisinske senteret i Otta tilsier at det kan bli vanskelig.

20 nye stillinger

Et lokalmedisinsk senter er et helsetilbud hvor flere kommuner samarbeider med et sykehus om helsetjenester. Blant tjenestene som skal inn i nybygget i Fagernes sentrum er legevaktsentralen, jordmortjenesten, røntgen, dialyseenheten og spesialpoliklinikken som drives av Sykehuset Innlandet.

Det er derfor behov for om lag 20 nye personer, bland annet leger, sykepleiere, fysioterapeuter og en saksbehandler.

Rekrutteringsprosessen skal straks settes i gang, og virksomhetslederen er optimistisk med tanke på å få lokket personer med relevant kompetanse til Fagernes.

– Vi har stor tro på at også helsepersonell som jobber utenfor de seks kommunene i Valdres kommer til å søke om jobb på det nye senteret, sier Toril Naustdal.

Toril Naustdal

JAKTER MEDARBEIDERE: Virksomhetsleder for LMS i Valdres, Toril Nautdal, har stor tro på at de vil klare å lokke kompetent helsepersonell til Fagernes

Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

– Vanskelig å fylle lederstillingene

Men i Otta har man fått erfare at det å fylle alle stillingene i et nytt lokalmedisinsk senter kan være utfordrende.

Siden oppstarten av det lokalmedisinske senteret i Nord-Gudbrandsdal i 2011 har det nemlig ikke vært så lett å bemanne alle stillingene.

– Den største utfordringen vi ha hatt her er å få bemannet mellomlederstillingene på senteret. Avdelingslederfuknsjonene har også vært vanskelige å bekle, forklarer daglig leder Vigdis Rotlid Vestad.

Selv om man nå etter snaut fire år har kommet i mål med å bemanne alle lederstillingene ved det lokalmedisinske senteret i Nord-Gudbrandsdal, legger ikke Vestad skjul på at prosessen har vært vanskelig.

Løfter kommunene

Men så lenge bemanningskabalen går opp, vil et lokalmedisinsk senteret bidra til å løfte pasientbehandlingen og pasientomsorgen hos kommunene i nærheten.

– Det blir et tilfang med mer kompetanse ut til kommunene som de absolutt trenger og som kommer pasientene til gode, det ser vi her i Nord-Gudbrandsdal, sier Vestad.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

  • E6 åpen etter ulykke

    E6-Uthuskrysset ved Stange kl 1700: Vegen åpnet igjen etter et trafikkuhell. 3 biler innvolvert. En kjørt til legevakt for sjekk.

  • Fylkesveg 33 stengt

    På grunn av flere mindre snøskred over fylkesveg 33 mellom Byrud og Feiring er veien stengt. Geolog undersøker området.

  • Asylmottak legges ned

    Norsk Folkehjelps asylmottak på Kongsvinger legges ned 30. juni. Mottaket har blitt drevet siden 1990-tallet av Norsk Folkehjelp. De mener at UDI's vedtak er i strid med signaler om å opprettholde mottaksstrukturen.