NRK Meny
Normal

Helsesøster advarer: - Helsefarlig kjøring av skolebarn

Overvekten blant barn øker. Samtidig hoper det seg opp med privatbiler ved Gjøvik-skolene ved skolestart og skoleslutt, der foreldre henter og bringer egne barn.

Anita Wisth og Fredheim skole

VIL HA HOLDNINGSENDRING: Helsesøster Anita Wisth ønsker at foreldrene til barna både ved Fredheim og de andre skolene i Gjøvik tenker gjennom om de virkelig trenger å kjøre barna til skolen.

Foto: NRK

– Det er et folkehelseproblem med økende overvekt, både blant barn og voksne. Samtidig velger altså foreldre å betale for buss til barna fordi det er for kort veg til at de får offentlig støtte. I tillegg kommer all kjøringen med privatbiler, sier helsesøster Anita Wisth.

– Stort sett er gang- og sykkelveger godt nok utbygd i Gjøvik, selv om det er noen unntak.

– Holdningskampanjer hjelper ikke

Jan Erik Hovland

HAR TATT OPP FORELDREKJØRINGEN FLERE GANGER: FAU-leder ved Kopperud skole, Jan Erik Hovland.

Foto: Dag Kessel

Flere FAU-ledere i Gjøvik gir full støtte til Wisth, men sier at holdningskampanjer ikke hjelper.

– Vi tar opp dette hver eneste høst ved skolestart, men vi kan vel ikke si at vi har sett så stor effekt ennå, sier Jan Erik Hovland, FAU-leder ved Kopperud skole.

– Det hoper seg opp med biler ved skolestart og skoleslutt, og dette har vi tatt opp ved flere anledninger med skolen og kommunen. Dette er blitt et trafikksikkerhetsproblem.

FAU-leder ved Fredheim skole, Frode Tangsveen, bekrefter at de sliter med det samme, og at tomgangskjøring er et problem, særlig om vinteren.

Vi er blitt for pusete.

Frode Tangsveen, FAU-leder ved Fredheim skole

– Vi er blitt for pusete. Vi er ikke den hardbarkede gjengen lenger, som sier at nå skal vi gå, eller nå skal vi sykle. Velstandsutviklingen har ført at vi har flere biler, og vi er flinke til å finne unnskyldninger for å hente og bringe, for eksempel at "jeg skal til butikken likevel", sier Tangsveen.

– Jeg har mine svin på skogen

Frode Tangsveen

VIL GJERNE ENDRE HOLDNINGER: FAU-leder ved Fredheim skole, Frode Tangsveen.

Foto: Dag Kessel

– Hvordan praktiserer dere dette i din familie?

– Jeg må vel innrømme at jeg har mine svin på skogen. Kona starter på jobb klokk 9 og da passer det bra at hun tar med noen...hun henter kanskje et par ganger i uka, hvis det passer.

– Men vi har likevel en grunnholdning om at vi ikke skal finne på unnskyldninger. Vår sønn har en avtale om å gå sammen med 4-5 andre og det fungerer veldig bra, sier han.

– Ja til et bedre læringsmiljø

Helsesøster Anita Wisth sier at man ikke må gi opp selv om det går tregt med holdningsendringer.

– En god frokost, frisk luft og mosjon gir en helt annen start på skoledagen enn en biltur. Barna blir mer opplagte og det blir et bedre læringsmiljø.

NRK prøvde å intervje noen foreldre utenfor Fredheim i går. Det slo ikke helt an.

– Vi bor langt oppi lia her, så for oss er det naturlig å bruke bil, sier en av mødrene.