Helgøyferga - i flere farvann(1938)

 

Folk venter på å bli fraktet med Helgøyferga
Foto: Mjøssamlingen

Den første Helgøyferga kom i trafikk i 1928. I ti år var den i bruk før den som "gammelferge" ble hogd opp. Avløseren ble bygd ved Sundbrygga på Helgøya av Motorfabrikken Gidon i Molde. Hun ble sjøsatt i mai 1938.

Solgt da Nessundet fikk bru

Da brua over Nessundet var bygd, ble ferga solgt. Den ble fraktet med bil til Tyrifjorden og brukt som gardsferge mellom Storøya i Tyrifjorden og fastlandet. I 1983 ble ferga fraktet tilbake til Mjøsa og innlemmet i Mjøssamlingene. To år seinere gikk ferga for egen maskin tilbake til Nessundet.

Det var Nes kommune som anskaffet ferga og den hadde passasjersertifikat for 50 personer.