Normal

Har tapt 300.000 på rydde-konflikten

Gausdal kommune har allerede tapt 300.000 kroner på konflikten med gårdbruker Ole Jon Engeland. De må nemlig betale dagbøter inntil Oppland Metall får gjort jobben sin på gården.

Tvangsrydder gård i Gausdal

Denne gården skal tvangsryddes, men nå er konflikten helt tilspisset og selskapet som skal rydde, slapp ikke til i dag.

Foto: NRK

– De som skjer nå er at det er en gruppe med aksjonister som har sperret adgangen til gården, så Oppland Metall kommer ikke inn og får startet det opprydningsarbeidet som de skulle gjøre.

Ordfører i Gausdal, Hans Oddvar Høistad

Ordfører i Gausdal, Hans Oddvar Høistad, syns det er leit at de har havnet i denne situasjonen.

Foto: Geir Bernhard Randby / NRK

Det sier ordfører i Gausdal, Hans Oddvar Høistad.

Gården i Gausdal skal tvangsryddes for over 100 gamle kjøretøy. Det har kommunen fått rettens kjennelse til å gjøre. Men gårdbrukeren protesterer fortsatt.

I dag skulle Oppland Metall begynne oppryddingsarbeidet på gården, men de slapp ikke til. De ble nektet adgang og truet med juling. Et 30-talls aksjonister har sperret vegen fram til gården i hele dag.

Dermed må kommunen punge ut i dagbøter.

Politiet gjør ikke noe

Traktorer sperrer vegen

Flere traktorer sperret vegen til gården i Gausdal i dag.

Foto: Geir Randby

Politiet har vært på gården i dag og fortalt aksjonistene at det de gjør er ulovlig. Men politiet vil likevel ikke gjøre noe med saken før det foreligger en dom i lagmannsretten.

– De juridiske vurderingene rundt det har jeg ingen kommentar til, sier ordføreren.

Men han erkjenner, og beklager, at dette har blitt en veldig stor sak, og at den har dratt ut i tid.

– Jeg skal være den første til å beklage at vi ikke har kommet fram til andre løsninger her, sier Høistad.

Startet i 2007

Rydder gården

I helga ryddet venner og bekjente på gården, uten tillatelse.

Foto: Geir Røed / NRK

Det hele startet så langt tilbake som i 2007, da Gausdal kommunefikk en henstilling fra fylkesmannen om å se på gården. Beskjeden var at det var samlet kjøretøy og utstyr på gården i et slikt omfang og på en sånn måte at det var i strid med forurensningsloven.

– Så har vi hele denne tiden prøvd å komme fram til andre løsninger. Vi har prøvd å få gårdbrukeren til å ta tak i dette selv, slik at det ble forsvarlig, men det har vi dessverre ikke lykkes med, sier ordfører Høistad i dag.

Aksjonistene: – Det er maktovergrep

Aksjonistene som har sperret vegen til gården i Gausdal i dag, mener tvangsoppryddingen er et maktovergrep.

Skraphandler i Gausdal

Et 30-talls aksjonister sperret vegen til gården i dag, slik at Oppland Metall ikke fikk startet ryddejobben.

Foto: Geir Randby

– Folk må få ha hva de vil på sin egen eiendom, sier en av aksjonistene, Arne Lunner fra Trysil, som tok turen for å støtte Ole Jon Engeland i dag. Han tenker at han kan være den neste, siden han selv liker å ta vare på gamle ting på sin gård.

Ordfører Hans Oddvar Høistad mener imidlertid at alle må forstå at det ikke kan være slik som det er på gården til Engeland i Gausdal.

– Jeg tror alle som har sett måten dette er lagret på skjønner at slik kan vi ikke ha det. En ting er den visuelle forurensningen. Det andre er miljøaspektet.

Men det er foreløpig ikke påvist noen miljøforurensning fra gården, men ordføreren mener det er samfunnets oppgave å gripe inn før det blir det.

– Det offentlige må gripe inn

I tillegg til aksjonistene som støtter gårdbrukeren i Gausdal ved å møte opp på gården hans i dag, har også 1700 personer sluttet seg til en støttegruppe på Facebook.

Skraphandler i Gausdal

Slik ser det ut på gården i Gausdal.

Foto: Reidar Gregersen / NRK

Ordføreren liker ikke at de har kommet i en sånn situasjon.

– Det er ikke noe ønske fra kommunen at vi skulle komme i den situasjonen vi nå er i.

Men han er klar på at kommunen skal håndtere norsk lov.

– Samlere skal kunne drive med aktiviteten sin, men når det antar slike dimensjoner som vi ser her, så er ikke det i henhold til forurensningsloven og da må det offentlige gripe inn.

Ordføreren tror de bare må vente

Nå har altså kommunen pådratt seg bøter på 300.000 kroner til Oppland Metall, fordi de ikke har fått muligheten til å starte på jobben som kommunen har hyret dem til å gjøre. Ordføreren vet ikke hva som skjer videre.

– Nei, det får bare tida vise. Akkurat nå er jeg litt usikker fordi politiet vil avvente en kjennelse i lagmannsretten. Da vet jeg ikke om det er noe mer vi kan gjøre før den runden i retten, sier Høistad.