NRK Meny
Normal

Har påvist rundt 60 ulver i Norge

Ulveovervåkinga har så langt i vinter registrert 56–68 ulver innenfor Norges grenser.

Ulv

KULL: Det er påvist to helnorske ulvekull i Norge så langt i vinter.

Foto: Nyhetsspiller / Scanpix

Fram til 15. januar er det påvist 28–32 ulver som kun lever på norsk jord og 28–35 ulver med tilhold på begge sider av riksgrensen mot Sverige.

Sporing av ulv og innsamling av hår og avføring for DNA-analyser pågår hver vinter fra 1. oktober i Skandinavia. Det er dette som er grunnlaget for funnene, ifølge Rovdata.

Det er påvist to helnorske ulvekull i Norge så langt i vinter. Begge er i Hedmark, henholdsvis i Julussareviret og i Letjennareviret. Revirene har tidligere år hovedsakelig vært innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv, som er vedtatt av Stortinget.

Ulv

NORSK ULV: Det er påvist 28–32 ulver som kun lever på norsk jord i vinter.

Foto: Colorbox

Tre valpekull i grenserevir

Det er i vinter også påvist at det er født valpekull i de tre ulverevirene Rotna, Slettås og Hærsjø som alle dekker areal på begge sider av riksgrensen. Den norske delen av territoriene er alle i Hedmark.

I tillegg er det registrert tre nye ulverevir i Norge der det ikke var revirmarkerende ulv forrige vinter. Ett ulvepar har slått seg ned i Osdalen i Hedmark, én enslig ulv har etablert seg nord for Julussareviret ved Koppang i Stor-Elvdal, og to ulver markerer revir i grenseområdene øst for Trysilelva ved Lutnes i Trysil.

Utenfor de tre fylkene som er omfattet av forvaltningsområdet for ulv er det hittil i vinter påvist 1–2 dyr i Finnmark, én ulv i Sogn og Fjordane som er skutt, én ulv i Oppland som også er skutt, én ulv i Telemark og én ulv med tilhold i begge Agder-fylkene.

Publikum oppfordres til å melde ifra om observasjoner av ulv eller spor fra hele landet.