TV-serien Anno kan være redningen for gamle håndverkstradisjoner

Flere av de utrydningstruede fagene blitt vist fram i beste sendetid på NRK1. – Kan bety økt interesse, sier rektor på håndverksskole.

Smedelev Jens Strassegger står bøyd over arbeidet sitt,

SMEDELEV: Å få metallet til å bevege seg slik man ønsker det er en vanskelig oppgave. Smedelev Jens Strassegger jobber med varme og slag for å forme et dyrehode.

Foto: Reidar Kjæstad / NRK

Det er mørkt, bråkete og varmt i smia på Handverksole Hjerleid på Dovre, der 7-8 svette smedelever hamrer, pusser og smir.

– Jeg lager et dyrehode. En blanding av forskjellige esellignende vesen, forteller smedeleven Jens Strassegger fra Jæren.

Å få metallet til å bevege seg slik han ønsker det er en vanskelig oppgave, der temperaturer og slag nøye må vurderes og utføres for å få det ønskede resultatet.

Utrydningstruede fag

Rektor Helle Hundevadt står ved en åpen dør-

POSITIVT: Rektor Helle Hundevadt ved Handverksskolen Hjerleid mener det er svært positivt med interessen tv-serien Anno har skapt for gamle håndverksfag.

Foto: Reidar Kjæstad / NRK

Mange gamle håndverksfag er rett og slett utryddingstruet, forteller rektor på Handverksskolen Hjerleid, Helle Hundevadt.

– Noen kaller dem for rødlistede håndverk eller små verneverdige fag. Det er ca. 40 fag i Norge i dag som er i den kategorien. Smedfaget og treskjærerfaget er to av dem som vi driver med her. Men det er behov for utdanningstilbud i veldig mange av de andre fagene også som er i ferd med å dø ut, sier hun.

Men etter jul har flere av disse fagene blitt vist fram i beste sendetid på NRK1 i realityserien Anno. Der har deltakerne blitt sendt 250 år tilbake i tid for å lære seg gammelt håndverk som båtbygging, glassblåsing og smiing.

Emilie Mehl i Anno

ANNO-VINNER: Emilie Mehl fra Åsnes i Hedmark vant første sesongen av tv-serien Anno.

Foto: NRK

– Det tror jeg er veldig viktig og positivt. Disse små håndverksfagene har jo på en måte ligget litt i skyggen. Det har jo ikke vært utdanningstilbud i dem. Det har ikke vært den naturlige overleveringen fra far til sønn og mor til datter. Hvis nå ungdom kan få opp øynene for at dette faktisk er artig, spennende og gøy, så er det kjempefint, sier Hundevadt.

Mange års opplæring

Smedelev Jens Strassegger synes det er gøy at tv-serien Anno har vist fram gamle håndverk. Han angrer ikke på utdanningsvalget sitt og ser for seg en framtid som smed.

Men der de i tv-serien kan bli både svenn og mester i løpet av noen uker, gjenstår det mange timer i kokende varme før han kan nå toppen.

– Det er ett år på videregående og to år som lærling. Så kan man ta svenneprøve hvis man er god nok. Og så er det mange år før man kan bli mester, sier han.​