Fylkesveg 33 holdes stengt

Det tar tid før fylkesveg 33 kan åpnes igjen etter front mot front kollisjonen ved Feiring tidligere i kveld. Det finnes ingen lokal omkjøringsveg, så Statens vegvesen ber derfor folk som har mulighet om å kjøre E6 eller riksveg 4.