NRK Meny
Normal

Trygge veier for alle

Kystpartiets listetopp i Hedmark, Fredrik Winter-Hjelm Steensen i Kystpartiet i Hedmark, vil kjempe for bedre vegstandard.

Fredrik Winter-Hjelm Steensen
Foto: Privat

Lokale spørsmål:

1. Hvilken sak er den viktigste Hedmark-saken for deg?

- Trygge veier for alle. Den moderne biltrafikken er blitt et stort problem for alle som bor langs veiene, da den er blitt så stor. Veiene er ikk til bare for biler, men for alle trafikanter, det vil si: gående, syklende, på spark om vinteren og rullestolbrukere. Siden det er så mange kilometer med dårlig vei egnet for alle typer trafikanter, er det nødvendig med en oppgradering av veistandarden på Europa- og riksveiene i Hedmark. En oppgradering her vil medføre betydelig forbedring av livsstandarden i vårt store fylke og gi mulighet for mindre trafikk i det lange løp.

2. Er du for å slå sammen kommuner i Hedmark og eventuelt hvorfor?

- Nei, ikke om ikke kommunene selv går inn for det. Hedmark sliter med store nok avstander til sentrum som det er, og for å beholde den service som er, så er det feil å legge om kommunestrukturen.

Bompenger diskriminerer

3. Bør flere veier bygges ut med bompenger?

- Nei. Og de veiene som i dag bygges ut med bompengefinansiering bør bli fullfinansiert over statsbudsjettet. Bompenger diskriminerer forflytningshemmede og oss som bor i distriktene. Veiene er en viktig del av infrastrukturen som kommer hele landet til gode, bompengefinansiering vil øke sentraliseringen og gjøre forskjellene større i samfunnet. Skal det satses penger på utbedring av infrastruktur bør det først og fremst satses på offentlig transport, tog og buss etc tilpasset alle.

4. Er du for eller i mot et Innlandsuniversitet?

- Verken for eller imot, da navnet ikke er viktig. Derimot er det viktig å heve respekten for alle yrker, ikke bare de akademiske.

Kunstige ulvesoner

5. Bør ulvesonen oppheves og i tilfelle hvorfor?

- Jeg er tilhenger av ulv i Norge, men motstander av ulvesonen. Ulvesonen bør oppheves. Ulvesonen er en politisk valgt grense som ikke er tilpasset ulvens behov. Skal vi ha ulv bør denne kunne etablere seg der den vil, grensen er kunstig. Samfunnet bør stille opp siden vi ønsker ulven i Norge gjennom å støtte gjeting av småfe, legge til rette for fortsatt drift og legge til rette for fortsatt jordbruk i hele landet.

Felles spørsmål:

Nei til EU og EØS

1. Hva har vært avgjørende for DITT partivalg?

- Kystpartiets verdikonservative standpunkt. Nei til EU og EØS, og ikke minst som en protest mot alle partier som lover og lover og ikke holder.

2. Hvilken sak er den viktigste for DEG å kjempe for de neste fire årene?

- Legge til rette for virkelig universell utforming, ikke bare på papiret.

3. Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- Deres grunnleggende verdistandpunkt.

4. Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

- Krf, tror jeg.

6. Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

- Vet ikke.

Listetopper i Hedmark